Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Tương lai nào cho trẻ em Việt Nam?

Tương lai nào cho trẻ em Việt Nam?
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
Chẳng may vận nước gian nan
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng
Học hành, giáo dục đã không
Nhà nghèo lại phải làm công, cày bừa. 
video
L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes assises et chapeau
Sức còn yếu, tuổi còn thơ
Mà đã khó nhọc cũng như người già!
Có khi lìa mẹ, lìa cha
Đi ăn ở với người ta bên ngoài.

Vì ai mà đến thế này?
Vì giặc Nhật với giặc Tây bạo tàn! - (nay đang giặc gì?)
Khiến ta nước mất, nhà tan
Trẻ em cũng phải cơ hàn xót xa.

Vậy nên con trẻ nước ta
Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!
Kẻ lớn cứu quốc đã đành
Trẻ em cũng phải ra dành một vai.

Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây - (nay giặc gì?)
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng.

(Tác giả: Hồ Chí Minh).

[Đăng trên báo “Việt Nam độc lập”, số 106, ngày 21-9-1941].
* Nguồn: “Hồ Chí Minh toàn tập” (tập 3), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.


L’image contient peut-être : une personne ou plus et personnes assises
L’image contient peut-être : 1 personne
L’image contient peut-être : 1 personne, debout et plein air

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét