Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Tương lai nào cho trẻ em Việt Nam?

Tương lai nào cho trẻ em Việt Nam?
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
Chẳng may vận nước gian nan
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng
Học hành, giáo dục đã không
Nhà nghèo lại phải làm công, cày bừa. 
L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes assises et chapeau
Sức còn yếu, tuổi còn thơ
Mà đã khó nhọc cũng như người già!
Có khi lìa mẹ, lìa cha
Đi ăn ở với người ta bên ngoài.

Vì ai mà đến thế này?
Vì giặc Nhật với giặc Tây bạo tàn! - (nay đang giặc gì?)
Khiến ta nước mất, nhà tan
Trẻ em cũng phải cơ hàn xót xa.

Vậy nên con trẻ nước ta
Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!
Kẻ lớn cứu quốc đã đành
Trẻ em cũng phải ra dành một vai.

Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây - (nay giặc gì?)
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng.

(Tác giả: Hồ Chí Minh).

[Đăng trên báo “Việt Nam độc lập”, số 106, ngày 21-9-1941].
* Nguồn: “Hồ Chí Minh toàn tập” (tập 3), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.


L’image contient peut-être : une personne ou plus et personnes assises
L’image contient peut-être : 1 personne
L’image contient peut-être : 1 personne, debout et plein air

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét