Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Sao ông Quốc, ông Nhưỡng bỏ rơi ông Chung ?

Sao ông Quốc, ông Nhưỡng bỏ rơi ông Chung ?
Ts Nguyễn Ngọc Chu - Ông Chung đã đơn độc, đang rất cần các ông ĐBQH Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng cất cao nghĩa khí bảo vệ Tín Nghĩa - bác bỏ việc khởi tố của CA Hà Nội. Sao hai ông lại quay mặt đi mà khẳng định “khởi tố điều tra là cần thiết” - thì ông Chung còn bấu víu vào ai? Đến ông Chung là Chủ tịch UBND thủ đô Hà Nội mà các ông còn bỏ rơi, thì nói chi đến đồng bào Đồng Tâm! Buồn thay cho đồng bào Đồng Tâm đã trót bỏ phiếu cho ông Lưu Bình Nhưỡng! Buồn thay cho đồng bào Đồng Nai đã trót 4 kỳ bỏ phiếu cho ông Dương Trung Quốc!

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (thứ ba từ trái sang) tìm hiểu sự việc tại UBND xã Đồng Tâm (Ảnh: Vietnamnet)

1. Đặt bút ký làm chứng vào văn bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung về không truy cứu trách nhiệm hình sự bà con Đồng Tâm, các ông ĐBQH Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đã chính danh cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự bà con Đồng Tâm, nay sao lại thất tín quay mặt ủng hộ việc khởi tố của CA Hà Nội?

2. Đừng ngụy biện rằng khởi tố nhưng chưa chắc đã truy cứu, bởi vì cam kết là tín nghĩa đáng giá hơn ngàn vàng. Đã cam kết không truy cứu tức là không khởi tố.

3. Đừng ngụy biện là phải ‘thượng tôn pháp luật”, bởi vì phải khởi tố trước những kẻ đã để lãng phí hơn 200 héc ta đất đai trong suốt mấy chục năm trời, phải khởi tố trước những kẻ chuyển đổi sử dụng đất đai không đúng mục đích, phải khởi tố trước những kẻ lạm quyền khởi tố người dân, phải khởi tố trước những kẻ làm thương tích người dân, phải khởi tố trước những kẻ đánh úp dân, phải khởi tố trước tất cả những kẻ đã đẩy người dân vào thế cùng quẫn buộc phải giữ con tin để bảo vệ tính mạng của mình!

4. Đồng Tâm không phải là một vụ án hình sự. Đồng Tâm là sự phản kháng lại bất công cường quyền, mà điều cốt lõi là quyền sở hữu đất đai. Những kẻ thiển cận giáo điều đừng bám vào ‘thượng tôn pháp luật” mà đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói “Vụ Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai pháp luật”. Vậy “Chính quyền giải quyết sai pháp luật” đã bị khởi tố chưa?5. Thất tín với một người tội đã không thể tha. Nay thất tín với đồng bào một xã trước chứng kiến của nhân dân cả nước thì đó là tội lớn thất tín với cả quốc dân đồng bào, gánh sao cho đặng?

6. Ông Chung đã đơn độc, đang rất cần các ông ĐBQH Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng cất cao nghĩa khí bảo vệ Tín Nghĩa - bác bỏ việc khởi tố của CA Hà Nội. Sao hai ông lại quay mặt đi mà khẳng định “khởi tố điều tra là cần thiết” - thì ông Chung còn bấu víu vào ai? Các ông đến Đồng Tâm ăn theo, vỗ tay theo cam kết của ông Chung. Giờ CA Hà Nội khởi tố các ông lại chẳng bảo vệ cam kết của ông Chung! Đến ông Chung là Chủ tịch UBND thủ đô Hà Nội mà các ông còn bỏ rơi, thì nói chi đến đồng bào Đồng Tâm!

7. Tưởng mang danh trí thức thì có tính kẻ sĩ, ai ngờ thất tín trước cả người nông dân tay lấm chân bùn. Bầu các ông làm ĐBQH của Dân để làm gì khi mà tự các ông thất tín và không bảo vệ được lẽ phải cho Dân. Buồn thay cho đồng bào Đồng Tâm đã trót bỏ phiếu cho ông Lưu Bình Nhưỡng! Buồn thay cho đồng bào Đồng Nai đã trót 4 kỳ bỏ phiếu cho ông Dương Trung Quốc!

TS Toán Nguyễn Ngọc Chu
(Blog Chiếu Làng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét