Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Thư giãn: Đô nan Trăm và Sổm Cặc là ai ?

Đô nan Trăm và Sổm Cặc là ai ?
- Thưa đồng chí giáo sư tiến sĩ lợn
- Thưa đồng chí tiến sĩ lợn
- Thưa tiến sĩ lợn
- Thưa lợn
- Thưa...
Hội thảo quốc gia hôm nay chúng ta tập trung bàn về giải cứu... tiến sĩ...


Nguồn: Nguyễn Thông 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét