Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Kế hoạch khủng để đón khách quý từ Trung ương

Kế hoạch khủng để đón khách quý từ Trung ương

Đọc thông báo này thấy bình thường vì là chuyện hàng ngày ở khắp nơi trên cả nước VN từ ngày thống nhất. Quan từ Trung ương về được cả lũ quan địa phương ra tận biên giới tỉnh chào đón; cụ thể ở đây là các đoàn xe lũ lượt kéo nhau đến Km 110 huyện EA H'leo, biên giới giữa Gia Lai và Đắk Lắk để đón Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tốn kém vô cùng. Chưa hết. Sau đó là toàn bộ lãnh đạo tỉnh đi theo hầu hạ, tiệc tùng, quà cáp, gái gú... trong suốt thời gian quan Trung ương du hành ở địa phương.
Lại nhớ câu: Ngoài Biển Đông sóng sau đè sóng trước, Trong đất liền, quan địa phương to mấy về Trung ương cũng thành nhỏ.
Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Đắk Lắk
10/08/2017 - Theo Chương trình công tác năm 2017, ngày 09/8/2017, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ; lãnh đạo các Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức - Biên chế,Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Cải cách hành chính, Trung tâm Thông tin, Phân viện Khu vực Tây Nguyên - Học viện Hành chính Quốc gia và các chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ.


Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Hữu Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vĩnh Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Đắk Lắk.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg của về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị tại các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu phát biểu ý kiến về tổ chức thực hiện và những kết quả đã đạt được tại cơ quan, địa phương mình, tập trung vào những nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ, từ đó có phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 7591/UBND-TH ngày 23/9/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, từng bước xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Báo cáo cũng nêu rõ những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua như đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 30 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện và 15 đơn vị SNCL trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; qua 3 năm 2015 - 2017 đã tinh giản biên chế được 440 trường hợp; tuyển dụng 358 công chức (chỉ có 07 trường hợp xét tuyển, còn lại là thi tuyển) và tuyển dụng 4.372 viên chức; chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao; đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Nhìn chung, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng cao, tường bước cải thiện chất lượng hoạt động công vụ. Đa số CBCCVC đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ.Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu ra những hạn chế cần khắc phục như tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 chưa cao; hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chồng chéo và phức tạp; công tác đánh giá CBCCVC làm căn cứ để thực hiện tinh giản biên chế còn hạn chế.


Đồng chí Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu kiến nghị với Đoàn công tác 

Xuất phát từ thực tế và đặc thù của địa phương, các đại biểu từ các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã phát biểu nêu ra những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị để sửa đổi, bổ sung các quy định trong các lĩnh vực chuyên ngành.


Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
phát biểu đánh giá kết quả cải cách hành chính của địa phương

Ngay tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ đã trực tiếp giải đáp làm rõ, đồng thời hướng dẫn cụ thể về các nội dung: đối tượng tinh giản biên chế, việc xử lý những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị SNCL, quy định vị trí pháp lý đối với mô hình Trung tâm Xúc tiến đầu tư cấp tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tiêu chuẩn và việc đi học tự nguyện của CBCC cấp xã, nâng cao chỉ số cải cách hành chính PAR Index,...Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh Đắk Lắk và những kết quả đạt được của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi điểm lại những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Xây dựng các quy chế phối hợp và làm việc của UBND tỉnh, các cơ quan hành chính của tỉnh; Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/NĐ-CP, Chỉ thị số 02/CT-TTg; Xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, quản lý công chức, đặc biệt là số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính; Đẩy mạnh phân cấp cho các sở, ban, ngành và địa phương; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định trọng tâm hàng năm.


Đồng chí Phạm Hữu Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến

Đồng chí Phạm Hữu Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã đến thăm, làm việc với tỉnh, có những ý kiến hết sức quý báu giúp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ khắc phục các hạn chế, phấn đấu phát triển các mặt kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp theo chương trình, buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để nghe báo cáo về tình hình sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại Bệnh viện.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk


Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Tin, ảnh: Anh Hai
https://www.moha.gov.vn/70-nam/thi-dua-yeu-nuoc/doan-cong-tac-cua-bo-truong-bo-noi-vu-lam-viec-voi-tinh-dak-lak-35093.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét