Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Tượng đài mà biết nói năng...

Tượng đài mà biết nói năng...
Tượng đài 14 tỷ sụp đổ vì chú bé bám vào. Biết nói gì đây ?
1. Chất lượng tượng đài ư?
2. Ngôn từ của cán bộ và lãnh đạo ư?
3. Phát động chiến dịch toàn quốc Phòng chống Sụp đổ Tượng đài, đặc biệt nghiêm cấm trẻ em đu bám, leo trèo... ư ?
Một đứa bé đu làm đổ tượng đài thì sức 
đứa bé đó quả là phi phàm đệ nhất thiên hạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét