Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Tả TXT: Giờ sao tan tác như hoa giữa đường

Khi xưa phong độ con nhà
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

FB Chú Tễu
Đức Hải Mới về nước đầu thú,được đảng quan tâm chăm sóc như thế này thì đảng muốn gì mà chả phải làm theo ý đảng...


Bá Linh có nhóm Kỳ Lừa
Nó dùng Tô Thị để vồ Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét