Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Thời đại gà Công nghiệp ở VN bắt đầu: Cây... ATM

Thời đại gà Công nghiệp ở VN bắt đầu
Sau cây ATM sẽ đến cây xăng, cây đèn (đường)...
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét