Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

(2) BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY

BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY
The Angel Oak in South Carolina stands 66.5 ft (20 m) tall and is estimated to be more than 1400 or 1500 years old. (By Daniela Duncan)


Abruzo, Italy by Vicenzo Mazza

The antarctic beech is native to Chile and Argentina, though this specimen is from the U.S.’ North Pacific region. By Drew Hopper

Wax palms in Salento, Colombia

White cedar

Tunnel of cherry blossoms, Bonn, Germany in April. Image by Adas Meliauskas

Oak trees, South Carolina by Lee Sosby


Trees are the oldest and the largest living things on earth. Some are weird, some extraordinary, some gorgeous, and some shaped by the human hand to fascinate and amuse. Please enjoy these images–or better yet, take a walk in the woods and greet them in person with appreciation.

As Patricia Hays suggested in the comments below, if you’re inclined, you can listen to Paul Robeson sing about trees while you meander through this post. Thanks to Tom Reiter for forwarding the link.

2000 years old tree in South Africa known as tree of life (Baobab)

The oldest tree on earth, great basin bristle cone pine, 
Oldest trees, over 5000 years old, in California

General Sherman tree, Sequoia Redwood, the largest living single-stem tree and largest living organism on earth in CaliforniaCosta Rica


Jabuticaba, a Brazilian grape tree The fruit grows directly from the trunk and branches of the tree.

EucalyptusCoconut trees , Lombok, Bali, Indonesia


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét