Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

(3) BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY

BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY
Toborochi tree
Banyan tree

by Hengki Koentjoro via pinterest

Mossy Roots, Sintra, Portugal

Boabab, Also known as the tree of life

Cypress

Cannonball tree, by Douglas Peebles Photography, Alamy, fruit grows directly on the trunk

Jennifer Long, Janus Photo Arts on Flickr

Olive tree

Madagascar’s ancient forest of baobab trees

Spanish moss

Jason Hehir photography
By Patrick Dougherty, made from willows

Moss on oak trees

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét