Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

(3) BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY

BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY
Toborochi tree
Banyan tree

by Hengki Koentjoro via pinterest

Mossy Roots, Sintra, Portugal

Boabab, Also known as the tree of life

Cypress

Cannonball tree, by Douglas Peebles Photography, Alamy, fruit grows directly on the trunk

Jennifer Long, Janus Photo Arts on Flickr

Olive tree

Madagascar’s ancient forest of baobab trees

Spanish moss

Jason Hehir photography
By Patrick Dougherty, made from willows

Moss on oak trees

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét