Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

(3) BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY

BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY
Toborochi tree
Banyan tree

by Hengki Koentjoro via pinterest

Mossy Roots, Sintra, Portugal

Boabab, Also known as the tree of life

Cypress

Cannonball tree, by Douglas Peebles Photography, Alamy, fruit grows directly on the trunk

Jennifer Long, Janus Photo Arts on Flickr

Olive tree

Madagascar’s ancient forest of baobab trees

Spanish moss

Jason Hehir photography
By Patrick Dougherty, made from willows

Moss on oak trees

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét