Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

(1) BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY

BỘ ẢNH THẦN TIÊN VỀ CÂY
Arbutus Tree and Bark by kirchypics on flickr
A Corious Tree

Punta Arenas, Chile
1000+ year old tree on Greek island of Aegina

144-year-old wisteria in Japan, by tungnam.com.hk

Japanese Maple in Portland, Oregon, USA by falcor88
This huge 125-year-oldold rhododendron is technically not a tree – most are considered to be shrubs.

By Ian Sane

Ipe, Brazil

Jacarandas in South Africa, by Elizabeth Kendall

The flamboyant tree, Madagascar. By Salete T Silva

Sikura tunnel, Okera, Japan

At 1,990 square meters (about half an acre), this huge wisteria is the largest of its kind in Japan. By Y-fu

Birch trees in snow

Parasite effect – Spiral tree at Coramba rainforest reserve, NSW, Australia. Photo by omnia on Flickr

Rainforest undergrowth. Tangled lianas (woody vines) covered in moss, Peru
Bamboo Trees. Sri Lanka

Angel Oak Tree in Angel Oak Park on Johns Island, Southern Carolina

Strangler Fig Tree. Wrapping tendrils around the host tree.. By orenbrimer on Flickr

Quiver tree by Jason Webber on flickr

6 Sycamores were shaped, bent, and braided to form this tree

Baobob tree

California’s Sequoia national park.

Klamath, California

Tree of Tule, over 2000 years old

Silk floss tree, South America by alan_sailer on flickr

Trees on Slope Point, the southern tip of New Zealand, grow at an angle because they’re constantly buffeted by extreme antarctic winds. By Seabird

The dragonblood tree named because of its crimson red sap, used as a dye a violin varnish, an alchemical ingredient, and a folk remedy for various ailments. By Csilla Zelko)

Rainbow eucalyptus, by jwilsonnorton

The grove of ‘candelabra’ redwoods, known as the Enchanted Forest, Shady Del 


by miladyellow on flickr

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét