Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

LIỆU CÓ DÁM DŨNG CẢM "THUA" DÂN?

Nhà báo Bùi Hoàng Tám:
LIỆU CÓ DÁM DŨNG CẢM "THUA" DÂN?
Hoàng Tám Bùi  Về sự kiện Đồng Tâm, Mỹ Đức, có hai vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất, phải xác định ở đây không có bất cứ điều gì mang dấu hiệu của "thế lực thù địch" và cũng không có sự kích động của các phần tử phản động nào cả. 

Thứ hai, Viettel là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng lấy mục đích kinh doanh làm đầu chứ không phải đơn vị quân đội thuần túy, tức là không giống như bộ đội Trường Sa hay một đơn vị ở biên giới, hải đảo hoặc đơn vị quân đội phi kinh doanh khác.

Vì lý do thứ nhất, không thể áp dụng cái gọi là "chuyên chính vô sản" để đàn áp.

Với lý do thứ hai, không thể lấy cớ "đất quốc phòng", kể cả nhân danh "phục vụ quốc phòng".

Vì thế, cần có sự đối thoại công khai, minh bạch, sòng phẳng với dân, đâu sai, người đó phải sửa.

Một chính quyền biết tôn trọng chân lý, dám dũng cảm "thua dân" là một chính quyền mạnh, đáng tôn trọng và ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét