Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

LIỆU CÓ DÁM DŨNG CẢM "THUA" DÂN?

Nhà báo Bùi Hoàng Tám:
LIỆU CÓ DÁM DŨNG CẢM "THUA" DÂN?
Hoàng Tám Bùi  Về sự kiện Đồng Tâm, Mỹ Đức, có hai vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất, phải xác định ở đây không có bất cứ điều gì mang dấu hiệu của "thế lực thù địch" và cũng không có sự kích động của các phần tử phản động nào cả. 

Thứ hai, Viettel là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng lấy mục đích kinh doanh làm đầu chứ không phải đơn vị quân đội thuần túy, tức là không giống như bộ đội Trường Sa hay một đơn vị ở biên giới, hải đảo hoặc đơn vị quân đội phi kinh doanh khác.

Vì lý do thứ nhất, không thể áp dụng cái gọi là "chuyên chính vô sản" để đàn áp.

Với lý do thứ hai, không thể lấy cớ "đất quốc phòng", kể cả nhân danh "phục vụ quốc phòng".

Vì thế, cần có sự đối thoại công khai, minh bạch, sòng phẳng với dân, đâu sai, người đó phải sửa.

Một chính quyền biết tôn trọng chân lý, dám dũng cảm "thua dân" là một chính quyền mạnh, đáng tôn trọng và ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét