Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này

Chỉ có thể nói: Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này
Cán bộ công chức, trước hết là cán bộ Đảng, Đoàn, Hội... nên nhất loạt từ quan; đừng làm công cụ trong tay chính thể hèn với giặc, ác với dân, vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ nữa.
Animated GIF  - Find & Share on GIPHY
Tháo chạy trong nhục nhã - Lịch sử ghi lại thời khắc này.

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, texte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét