Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này

Chỉ có thể nói: Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này
Cán bộ công chức, trước hết là cán bộ Đảng, Đoàn, Hội... nên nhất loạt từ quan; đừng làm công cụ trong tay chính thể hèn với giặc, ác với dân, vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ nữa.
Animated GIF  - Find & Share on GIPHY
Tháo chạy trong nhục nhã - Lịch sử ghi lại thời khắc này.

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, texte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét