Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Bản khai lí lịch năm 1934 của Nguyễn Ái Quốc

Bản khai lí lịch năm 1934 của Nguyễn Ái Quốc
Bài của TS Chu Đức Tính vừa đăng trên tạp chí Lịch sử Đảng 4/2017. Theo bản tự khai này, Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1894 chứ không phải 1890, bắt đầu kiếm sống từ năm 1912 chứ không phải từ năm 1911 (xuống tàu làm phụ bếp) như lịch sử chính thống của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, những khác nhau trên là bình thường.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét