Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Giữ lấy Sơn Trà

Giữ lấy Sơn Trà
Có thể thấy, các cơ quan nhà nước từ cấp Sở đến cấp Bộ đang tỏ ra một sự sốt sắng đáng ngờ khi ủng hộ việc làm của công ty Biển Tiên Sa (dự án phá núi Sơn Trà để làm khu du lịch). Mọi sự có vẻ nghiêng dần về phía Công ty Biển Tiên Sa và đồng bọn. Cho đến khi Thủ tướng ra một công văn hoả tốc. Dù là Hoả tốc nhưng vẫn đi sau các quan ở Sở, ở Bộ. Vậy cũng hay, các vị ở Sở và Bộ bây giờ đang trong thế việt vị: "Chết mẹ, mình làm lanh quá giờ Thủ tướng hình như đéo ưa vụ ni".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét