Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Giữ lấy Sơn Trà

Giữ lấy Sơn Trà
Có thể thấy, các cơ quan nhà nước từ cấp Sở đến cấp Bộ đang tỏ ra một sự sốt sắng đáng ngờ khi ủng hộ việc làm của công ty Biển Tiên Sa (dự án phá núi Sơn Trà để làm khu du lịch). Mọi sự có vẻ nghiêng dần về phía Công ty Biển Tiên Sa và đồng bọn. Cho đến khi Thủ tướng ra một công văn hoả tốc. Dù là Hoả tốc nhưng vẫn đi sau các quan ở Sở, ở Bộ. Vậy cũng hay, các vị ở Sở và Bộ bây giờ đang trong thế việt vị: "Chết mẹ, mình làm lanh quá giờ Thủ tướng hình như đéo ưa vụ ni".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét