Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Đời là chữ Ệ - Thối từ trên xuống dưới

Đời là chữ Ệ
Thối từ trên xuống dưới 
Đớp từ dưới lên trên 
Mục từ ngoài vào trong 
Nát từ trong ra ngoài...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét