Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Hoan hô "anh" Trịnh Xuân Thanh!

Hoan hô "anh" Trịnh Xuân Thanh!
Hoan hô "anh" Trịnh Xuân Thanh!
"Anh" về khiến đám "lưu manh" hoảng hồn! 
Đứa lo chuẩn bị bài chuồn 🏃
Đứa lo chuẩn bị miệng mồm phân bua 👄...
"Anh" về khai hết chuyện xưa 
Khai "bè", khai bạn... để đưa ra tòa
Khai cho bằng hết "anh" à
Để cho chúng "gặp ông bà" cùng nhau💀

"Anh" về phá nốt "tổ sâu"
Đua nhau đục khoét làm giàu bản thân,
"Anh" về khai bọn bất nhân
Mượn danh của Đảng hại dân nước mình...

"Anh" về kể hết sự tình 
Để cho có bạn tử hình cho vui 😂!
Một năm trốn lủi, trốn chui
Giờ anh giúp Đảng phanh phui bọn hèn 📻📺!

Đời "anh" giờ đã "tắt đèn"
Khai đi "anh" nhé - bọn quèn hại dân
Trước là chuộc tội bản thân 
Sau là thức tỉnh lương tâm các Ngài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét