Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Bởi đời là cõi tạm

Bởi đời là cõi tạm 
Bởi đời là cõi tạm 
Nên sống thật với nhau 
Nếu kiếp người trôi mau 
Thì oán thù dừng lại.
Bởi không gì tồn tại 
Nên giận hờn bỏ qua 
Nếu lòng mình vị tha 
Thì nỗi sầu tan biến.

Bởi không gì lưu luyến 
Nên đừng buộc ràng thêm 
Nếu có ngày và đêm 
Thì mê rồi phải ngộ.


Bởi mộng đời dễ vỡ 
Nên quý trọng hôm nay 
Nếu thế sự vần xoay 
Thì ngồi yên tĩnh lặng.


Bởi lòng người sâu thẳm 
Nên đừng cạn nghĩa ân 
Nếu mang nặng nghiệp trần 
Thì buông rời vọng tưởng.


Bởi tham cầu danh tướng 
Nên quán niệm vô thường 
Nếu ai còn tha phương 
Thì nhớ về nguồn cội.


Bởi ai còn nông nỗi 
Nên nhớ lấy lời xưa 
Nếu ai đi trong mưa 
Thì thấm đời gian khó.


Bởi yêu trong giông gió 
Nên hiểu tình long đong 
Nếu “Sắc tức thị Không” 
Thì… vô cầu, vô niệm.

Thích Tánh Tuệ
BMH
Washington, D.C 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét