Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Nhà Việt Nam Vẹn Toàn

Nhà Việt Nam Vẹn Toàn
Trần Huân
Dân ta đang sục sôi bao tháng ngày
Đất nước này nguy khốn đã mấy phen
Giờ giặc lan tràn
Khắp quê hương này
Ngày từng ngày tàn phá non sông.

Nhà Việt Nam muôn năm
Quyết chống quân bạo tàn
Nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong
Đường Việt Nam hôm nay
Vĩnh viễn không thua bại
Quyết đứng lên cùng nhau giữ quê hương vẹn toàn.

Dân ta ơi, vùng lên không cúi đầu
Đất nước này mãi mãi không mất đi
nhà Việt Nam vang lừng
Khắp bốn phương kiên hùng
Cùng một lòng gìn giữ non nước nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét