Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

"Đáp lời sông núi"

"Đáp lời sông núi"
Trúc Hồ
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương

Đây muôn triệu con tim,
Đây muôn triệu khối óc
Cùng dòng máu Việt Nam
Đây Hưng Đạo Vương
Đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm 


Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương

Quyết bảo vệ giang san
từng tấc đất
từng cây bầu
từng con phố phường
từng con đường
từng bờ biển quê hương

Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương 


Đây muôn triệu con tim,
Đây muôn triệu khối óc
Cùng dòng máu Việt Nam
Đây Hai Bà Trưng
Đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm

Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương

Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét