Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

"Đáp lời sông núi"

"Đáp lời sông núi"
Trúc Hồ
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương

Đây muôn triệu con tim,
Đây muôn triệu khối óc
Cùng dòng máu Việt Nam
Đây Hưng Đạo Vương
Đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm 


Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương

Quyết bảo vệ giang san
từng tấc đất
từng cây bầu
từng con phố phường
từng con đường
từng bờ biển quê hương

Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương 


Đây muôn triệu con tim,
Đây muôn triệu khối óc
Cùng dòng máu Việt Nam
Đây Hai Bà Trưng
Đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm

Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương

Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét