Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Giặc tàu cút xéo, cút xéo, cút xéo

Giặc tàu cút xéo, cút xéo, cút xéo
Trần Huân 
Chúng tôi không thể mất quê hương trong tay giặc Tàu
dù là một gang tấc cũng không thể thiếu được đâu!
đừng mà ngồi âu lo mong chờ mà chờ chi nữa ?
Mà phải quyết đứng lên đưa dân tộc này thoát lầm than


ĐK: Giặc tàu cút xéo, cút xéo, cút xéo..!
Giặc Tàu đi ngay, đi ngay cho ta
Đừng nhầm non sông này là của tụi mầy!
biển đảo quê hương ta, mãi là của Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét