Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Kính thưa..., đã hết 5 phút, mời các nhà báo giải tán

Kính thưa..., đã hết 5 phút, xin mời các nhà báo giải tán
Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ cho phép nhà báo vào dự họp lúc 5 phút đầu buổi họp, trong khi sô biệt phủ của các quan được phát hiện ngày càng nhiều. Dưới đây là 2 ảnh minh họa thấy trên mạng.
Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét