Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC: Chính quyền hãy suy nghĩ

ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC
16-4-2017
Vấn đề rất nghiêm trọng.
Cảnh sát và người dân
Lần nữa lại đụng độ,
Vì đất, vì miếng ăn.
Hai mươi CSCĐ bị dân bắt nhốt và tẩm xăng, đòi đốt. Nguồn: FB
Chưa nói chuyện sai đúng 
Giữa dân và chính quyền.
Nhưng hai mươi cảnh sát
Bị dân bắt, tất nhiên

Là sự cố nghiêm trọng.
Có thật và bất ngờ.
Còn bị tưới xăng sẵn.
Chờ đốt, vâng, đang chờ.

Chính quyền hãy nhanh chóng
Tháo ngòi nổ vụ này.
Cứu hai mươi cảnh sát
Trước khi dân ra tay.

Chính quyền có vũ khí,
Có đài báo, còn dân,
Dân không có gì cả,
Thậm chí cả miếng ăn.

Thay cho việc quy chụp,
Bắt bớ và tù đày,
Chính quyền hãy suy nghĩ
Vì sao nên nỗi này?

Mọi cái có nguyên cớ
Con giun vốn yếu hèn,
Nhưng bị dày xéo mãi,
Cũng có thể vùng lên.

Chính quyền có thể đúng,
Nhưng cũng có thể sai.
Tự cho mình luôn đúng
Chỉ là kẻ độc tài…

Thôi, tạm gác chuyện ấy.
Hãy nhanh chóng ra tay
Cứu hai mươi cảnh sát,
Trả đất cho dân cày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét