Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tự ị vào mặt mình

Tự ị vào mặt mình
Luôn tự khoe kiên định,
Vĩ đại và quang vinh,
Làm thế thì chẳng khác
Tự ị vào mặt mình.
Đã một lòng theo đảng,
Thờ Mác – Lê, tức là
Căm ghét bọn tư bản
Giãy chết và xấu xa,
Image result for Tự ị vào mặt mình
Thì những người cộng sản
Dứt khoát phải nêu gương
Lòng kiên trung với đảng
Cho “phản động”, dân thường.

Gương phát huy lý tưởng
Và phẩm chất anh hùng
Trong việc thề sống chết
Chống tư bản đến cùng.

Vì vậy, tôi đề nghị
Điều lệ đảng từ nay
Bổ sung và ghi rõ
Một điều khoản thế này:

Các đảng viên cộng sản,
Bất kỳ hoàn cảnh nào,
Về hưu hay tại vị,
Chức thấp hay chức cao,

Không được cho con cháu
Đi học ở nước ngoài,
Trừ những nước cộng sản
Và những nước độc tài.

Cấm bố mẹ, con cái
Và bản thân đảng viên
Không sang xứ giãy chết
Mua nhà và giấu tiền.

Cấm định cư, thậm chí,
Cấm cả việc đi chơi.
Chúng nó, bọn thối nát,
Xem làm gì, dở hơi.

***

Đảng trước sau như một,
Trong sáng và kiên trinh,
Chắc thấy đề nghị ấy
Hợp lý và hợp tình.

Vì không thể có chuyện
Miệng thì chửi xấu xa,
Mà lén lút, chạy chọt
Làm công dân người ta.

Luôn tự khoe kiên định,
Vĩ đại và quang vinh,
Làm thế thì chẳng khác
Tự ị vào mặt mình.

1 nhận xét: