Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Thư giãn: Hiện đang có mốt khoe mông

Hiện đang có mốt khoe mông
Cho nên chỉ post mà không cần bình
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét