Muốn được lòng dân, Đảng và bác Trọng phải dẹp ngay tất cả các BOT bẩn và tất cả các BOT trên các tuyến đường quốc lộ có từ trước. Thuế rất cao, tài nguyên bán sạch, nợ nước ngoài hơn một trăm tỷ đô la… Tiền nhiều vậy tại sao cần BOT? Tiền đã trôi đi đâu? Phải kỷ luật nghiêm các lãnh đạo có sai phạm, gian lận về BOT, từ Thủ tướng tới các Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng và Thứ trưởng…

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Ai bảo làm Chủ tịch nước thì khỏe ?

Ai bảo làm Chủ tịch nước thì khỏe ?
Oai hùng khi nhậm chức
Tiều tụy sau 2 năm
Nghề làm đầy tớ cho dân vất vả vậy sao ?
Sao đám chạy chức nhìn cảnh này không hãi hùng nhỉ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét