Tiếp đó, bà Theresa Fallon, từ Viện nghiên cứu châu Á, đã so sánh các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và các yêu sách lãnh hải phi lý của Trung Quốc và nhấn mạnh, sự mất ổn định trong vùng biển này đang có nguy cơ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang.