Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Những đôi mắt mang hình viên đạn

Những đôi mắt mang hình viên đạn 
Trần Tiến, Khánh Duy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét