Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

21 tiêu chí phân biệt dân chủ và chuyên chế

21 tiêu chí phân biệt quốc gia dân chủ và quốc gia chuyên chế?
Làm thế nào có thể phân biệt được một quốc gia là dân chủ hay chuyên chế? Hãy tham khảo 21 khác biệt sau đây:
Lễ duyệt binh của Trung Quốc
1. Quốc gia dân chủ trị nước bằng khế ước, vì mọi người đều hiểu hàm nghĩa của công bằng; quốc gia chuyên chế dựa vào khủng bố bạo lực để cai trị, vì mọi người đều hiểu hàm nghĩa của vũ khí.
2. Nhân dân các nước dân chủ có quyền mỉa mai và lên án người cầm quyền, nhân dân các nước chuyên chế phải thống nhất về tư tưởng.

3. Đa số các nước dân chủ không cử hành lễ duyệt binh, vì họ không cần phải khoe khoang vũ lực với công dân; đa số các nước chuyên chế cử hành lễ duyệt binh, vì muốn bảo vệ quyền lực thống trị tuyệt đối của mình.

4. Tại nước dân chủ, những kẻ không thành tín và dối trá bị loại bỏ; tại các nước chuyên chế, ai không phục tùng bị loại bỏ.

5. Đa số dư luận của nước dân chủ nhắm vào chỉ trích Chính phủ, cho Chính phủ biết việc gì cần làm, việc gì không nên làm; Chính phủ quốc gia chuyên chế thích dạy dỗ/giáo huấn nhân dân, cho nhân dân biết nên làm gì và không nên làm gì, nên làm như thế nào và không nên làm như thế nào.

6. Quốc gia dân chủ được tự do tranh luận về tín ngưỡng, không có lời giải chuẩn mực; quốc gia chuyên chế không cho tranh luận về tín ngưỡng, chỉ cho tôn thờ một thứ chủ nghĩa.

7. Quốc gia dân chủ nói về tính người, quốc gia chuyên chế nói về tính động vật.

8. Quốc gia dân chủ dùng pháp luật bảo vệ công dân, dùng pháp luật để kiểm soát Chính phủ; quốc gia chuyên chế dùng pháp luật để bảo vệ kẻ độc tài, dùng pháp luật để thống trị quần chúng.

9. Nhân dân của quốc gia dân chủ khống chế tổng thống bằng pháp luật; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế dùng pháp luật áp bức nhà đấu tranh dân chủ nói về nhân quyền cho nhân dân.

10. Con cái tổng thống của quốc gia dân chủ bị thất nghiệp; con cái người lãnh đạo của quốc gia chuyên chế là cành vàng lá ngọc, không phải lo chuyện cơm áo.

11.Chuyện bí mật quốc gia của nước dân chủ rất ít; bí mật quốc gia của quốc gia chuyên chế rất nhiều.

12. Muốn làm quan tại quốc gia dân chủ phải “nhìn xuống” để tranh giành phiếu cử tri; muốn làm quan tại quốc gia chuyên chế phải “nhìn lên” để nhờ lãnh đạo bổ nhiệm.

13. Quốc gia dân chủ có người ứng cử; quốc gia chuyên chế có người thay ca tiếp quản quyền lực.

14. Tại quốc gia dân chủ, nhất cử nhất động của tổng thống và người thân đều bị dư luận giám sát; lãnh đạo và người nhà của quốc gia chuyên chế là siêu bí mật, tranh luận còn nhạy cảm đừng nói chuyện truy cứu trách nhiệm.

15. Quốc gia dân chủ có cơ chế giám sát quyền lực, đó là mọi người bình đẳng về quyền lợi; quyền lực của quốc gia chuyên chế để cai trị quần chúng, chế độ đẳng cấp là cách cai trị tốt nhất.

16. Tổng thống của quốc gia dân chủ là đối tượng để nhân dân châm biếm trào phúng; lãnh đạo của quốc gia chuyên chế được tuyên truyền như thần thánh để nhân dân quỳ lạy cúi đầu.

17. Quốc gia dân chủ nói về tự trị, quốc gia chuyên chế nói về thống trị.

18. Quốc gia dân chủ nhân dân tuyển chọn ra Chính phủ, quốc gia chuyên chế Chính phủ tuyển chọn ra nhân dân.

19. Tổng thống của quốc gia dân chủ nhờ giành được lòng dân nên được nắm quyền; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế nhờ bạo lực và lừa dối để độc quyền.

20. Tại quốc gia dân chủ, được lòng dân sẽ được thiên hạ; tại quốc gia chuyên chế, chính quyền ra đời và tồn tại nhờ họng súng.

21. Tại quốc gia dân chủ được tự do thành lập đảng phái; quốc gia chuyên chế xem thành lập đảng phái là phản loạn.

(Tri Thức)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét