Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Việt Nam: Thiên đường hay... của trẻ em ?

Việt Nam: Thiên đường hay... của trẻ em ?


L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes debout et enfant
L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes souriantes, personnes assises, enfant et plein air
L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et plein air
L’image contient peut-être : 1 personne, lunettes, texte et gros plan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét