Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Thư gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội

Thư gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội
Các anh chị ơi, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV Đợt 2 (7 ngày) sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do đó nhân dịp này tôi sẽ gửi thư cho Tất cả các Đoàn ĐBQH và ĐBQH tố cáo Manulife và yêu cầu họ giúp đỡ.

Đó là vì theo luật Tổ chức Quốc hội, Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên do số Đoàn ĐBQH và ĐBQH rất đông, nên tôi sẽ viết dưới dạng thư ngỏ gửi vào địa chỉ email của từng Đoàn đại biểu Quốc hội, của một số ĐBQH và đăng lên các trang mạng lớn, đồng thời gửi trực tiếp cho khoảng 20 Đoàn ĐBQH có nhiều nạn nhân nhất.

Vậy các anh chị biết những tỉnh nào có nhiều nạn nhân nhất thì thông báo cho tôi nhé để tôi gửi thư đích danh cho họ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét