Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Thông báo mất nhóm riêng tố cáo Manulife trên FB

Thông báo mất nhóm riêng tố cáo Manulife trên FB
Lê Việt Đức - Tôi vừa viết bài "Cám ơn Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân" trên đây, định chia sẻ lên nhóm do tôi mới lập ra cách đây 10 hôm với hơn 100 thành viên, nhưng không chia sẻ được. Tìm mãi không thấy, chỉ thấy ảnh sau hiện ra.

Như vậy là sau một số ngày dùng hàng chục nhân viên nữ xông vào bình luận chửi bới tôi không thành công và bị tôi chặn hết, Tập đoàn bảo hiểm Manulife đã thuê chuyên gia tin học hay ai đó khóa trang nhóm của tôi rồi. Rất tiếc.

Hành động chống phá điên cuồng này của Manulife nói lên điều gì ? Nó khẳng định những bài viết của tôi đã có sức mạnh và hiệu quả, làm Manulife phải run sợ. Một trang FB chỉ có 10 ngày tuổi nhưng nó đã như một quả bom nguyên tử nổ tung ngay chính giữa đại bản doanh của Manulife làm tan nát mọi âm mưu chiếm giữ bất hợp pháp tài sản của hàng vạn người dân lương thiện Việt Nam thông qua lừa đảo mà có.
Nhưng địch chống phá thì ta sẽ xây lại.

Tinh thần đấu tranh với tập đoàn lừa đảo Manulife của chúng tôi sẽ như tổ tiên, cha ông chúng ta năm xưa:

Bao giờ nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam đánh Pháp.

Bao giờ tập đoàn lừa đảo Manulife còn chiếm giữ 1 xu của nhân dân Việt Nam, chúng tôi còn tiếp tục chiến đấu không khoan nhượng với chúng để đòi bằng được.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét