Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Man rợ: Lễ hội chặt cổ trâu

Man rợ: Lễ hội chặt cổ trâu
Con trâu là đầu cơ nghiệp . Con Trâu hiền lành . Cần cù chịu khó . Thủy chung son sắt với người nông dân Việt. ai nỡ lòng làm vậy quá mức tưởng tượng . Văn hóa Việt đâu rồi. Tại sao Đảng cho phép phục hồi hủ tục này ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét