Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Man rợ: Lễ hội chặt cổ trâu

Man rợ: Lễ hội chặt cổ trâu
Con trâu là đầu cơ nghiệp . Con Trâu hiền lành . Cần cù chịu khó . Thủy chung son sắt với người nông dân Việt. ai nỡ lòng làm vậy quá mức tưởng tượng . Văn hóa Việt đâu rồi. Tại sao Đảng cho phép phục hồi hủ tục này ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét