Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

(485) Ảnh vui: KhỉKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét