Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Người Việt trong Cơn Ngu

Người Việt trong Cơn Ngu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét