Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Hai gà trống và Trăm gà mái

Hai gà trống và Trăm gà mái
Sống ở đời kinh nghiệm
Sẽ hơn hẳn trẻ con
Nên nhiều khi láu cá
Hưởng cái chết thật ngon
video
Bằng chứng câu chuyện trên
Xảy ra trong trang trại
Xung quanh đàn gà mái
Một lão Trống cao niên
Nhìn mặt cứ tưởng hiền
Thật ra không phải thế


Có con gà trống trẻ
Mới được thả vào chuồng
Nó cứ nghĩ anh hùng
Nên vừa đi vừa gáy

Lão trống già thấy vậy
Cũng chẳng muốn ra tay
Một phần vì đuối sức
Chơi kiểu đó không hay

Ê anh bảo chú này
Chuồng còn 100 ả mái
Thôi thì anh nhường lại
Cho chú một nữa nha

Bác thì tuổi đã già
Để phần em 8 chục
Như thế là thiết thực
Sức bác khoảng hai mươi


Chắc gì chú hơn tôi
Mà lại đòi
 nhiều thế
Sức tôi đây còn khỏe
Đâu kém trẻ chút nào

Con gà mới dựng mào
Định nhảy vào xô xát
Lão gà già nhanh mắt
Đã thoăn thoắt mở lời

Thế này chẳng được rồi
Thôi thì tôi với chú
Ta phải thi chạy thử
Xem ai khỏe hơn ai

Nếu mà chú có tài
Trèo lưng tôi vài phát
Tất nhiên là chú nhất
Tôi sẽ chịu thua ngay

Ai thắng sẽ đư
c cai
Luôn 100 gà mái
Tôi tuổi già uể oải
Chú chấp nữa vòng nha

Lão vừa chạy vừa la
Thằng trẻ con khoái chí
Trong đầu nó đã nghĩ
Mình sẽ thắng tên này

Ấy thế mà nào hay
Ông chủ nhà đã đến
Ông cũng đã chứng kiến
2 anh trống đuổi nhau

Nên chẳng nói câu nào
Ông nhảy vào bắt nó
Con gà mới chưa rõ
Đã bị xách ra ngoài

Chủ trang trại lài nhài
Chợ bán gà như cứt
Chúng bay là gà đực
Mà diễn trò 
ấy sao

Thôi thì ngứa mắt tao
Gà mà mi đồng tính
Thì quả mi có bịnh
Tối nay đãi đồng bào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét