Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

BÚNG... CỦA NỢ

CỦA NỢ
Chỉ vì cái của nợ này 
Làm cho dân số càng ngày càng tăng
Nhiều khi thì rất hung hăng
Nhiều khi thì lại như thằng chết trôi
Của nợ này cũng rất tồi
Vì mày lắm kẻ đứng ngồi không yên
Vì mày khối kẻ đảo điên
Vì mày khối kẻ bạc tiền tiêu tan

Ðứng đây triển lãm bảo tàng
Áo quần không mặc rõ ràng chơi ngông
Tao 
đ
ây là gái chưa chồng
Búng thử một phát đau không hả mày...?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét