Những ngôi chùa trên đảo Trường Sa
Tại chùa Trường Sa Lớn, Sinh Tồn hay Song Tử Tây, các hoành phi, câu đối đều sơn son thếp vàng, viết bằng chữ Quốc ngữ.
Trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hiện có những ngôi chùa như Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây. Đó là hình ảnh biểu hiện cho cốt cách của văn hóa Việt Nam vùng biển đảo. Sắp tới, những ngôi chùa này sẽ có trong sách “Chùa Việt Nam”, được dịch ra 5 thứ tiếng và xuất bản trên toàn thế giới.