Bài viết và bài giảng của Lai Tran Mai

1) Danh sách các bài viết
Thông báo của chủ Blog (8-12-2014)
Thông báo của chủ Blog
Đôi lời với bạn đọc Blog
Trong Blog này còn nhiều bài viết khác của tôi nằm rải rác đâu đó.
(6) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển
(5) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển
(4) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển
(3) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển
(2) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển
(1) KTH tăng trưởng: Các mô hình cổ điển

6) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...
(5) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...
(4) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...
(3) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...
(2) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...
(1) KTH tăng trưởng: Lượng và chất của tăng trưởng...


(2) Ôn tập 9 bài đầu về kinh tế học cơ bản
(1) Ôn tập 9 bài đầu về kinh tế học cơ bản


(7) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(6) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(5) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(4) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(3) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(2) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...
(1) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Kỹ thuật sử dụng mô hình...


(6) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng
(5) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng
(4) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng
(3) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng
(2) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng
(1) Mô hình hóa KT Vĩ Mô: Quy trình xây dựng


(3) Ổn định về lượng, trì trệ về chất, chưa rõ tương lai...
(2) Ổn định về lượng, trì trệ về chất, chưa rõ tươ...
(1) Ổn định về lượng, trì trệ về chất, chưa rõ tươ...
Trả lời bạn đọc: chỉ số ổn định của nền kinh tế
Kinh tế vĩ mô: Những điểm sáng 2013 và định hướng 2014
Khi nào Việt Nam đuổi kịp Mỹ về GDP đầu người ?
Trả lời bạn đọc: Chúng ta đang đình đốn, chạm đáy ?
Kinh tế vĩ mô: Khái quát 2013 và định hướng 2014
Trả lời bạn đọc: Giầu nghèo và tăng trưởng GDP
Trả lời bạn đọc: Viện trợ nước ngoài - Thật và Ảo
Lan man từ chuyện đặt tên Võ Nguyên Giáp cho đường...
Phân tích, dự báo một số khả năng phát triển kinh tế
Các cân đối và quan hệ vĩ mô chủ yếu của nền KTQD
Hoàn thiện và phát triển mô hình VQEM
Mô hình cân đối ngân sách nhà nước
Đánh giá tác động của các chính sách áp dụng trong quá khứ
Lạm phát và hiệu quả của các chính sách chống lạm phát ở Việt Nam
Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân
Ảnh hưởng của tỷ giá tới xuất khẩu một số mặt hàng nông sản
Số liệu về lãi suất của thị trường mở (OMO)
Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế
Thế nào là một đề tài tiến sĩ
Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công nghiệp hóa
Bàn về tiết kiệm của dân cư và dự báo tiết kiệm của dân cư cho phát triển
Kiểm nghiệm nguyên nhân của lạm phát ở nước ta qua mô hình kinh tế lượng
FINANCE FOR DEVELOPEMENT: SITUATION, CHALLENGES AN...
FINANCE FOR DEVELOPEMENT: SITUATION, CHALLENGES A..
GDP của Việt Nam theo cân bằng sức mua
Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng quý (VQEM)
Một số công cụ phân tích kinh tế vĩ mô
Kinh nghiệm xây dựng một mô hình nhỏ
Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượng
Mô hình hóa kinh tế lượng ở nước ta và kinh nghiệm
Dự báo bằng mô hình kinh tế lượng - một công cụ mạnh và có thể sử dụng tốt ở Việt Nam
ECONOMETRIC MODEL FORECASTING – A STRONG AND WELL APPLICABLE TOOL IN VIETNAM
Danh mục sách tra cứu về Kinh tế và Kinh tế lượng
Đầu tư nước ngoài ở châu Á và so sánh với Việt Nam
Kỹ thuật sử dụng Eviews trong kinh tế lượng
Kinh tế lượng là gì ?
Toán kinh tế là gì ?
Để dự báo không sai
Nên gửi tiết kiệm bằng VNĐ hay đô la ?
Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ 1990-2002
Có thật là buôn bán hy vọng ? (Một phương pháp dự báo dài hạn)
Biến động của tỷ giá thực ảnh hưởng tới nền kinh tế như thế nào ?
Cách tính CPI quý khi làm các mô hình toán kinh tế
Về số liệu tiền tệ và lạm phát ở Việt Nam
Kinh nghiệm xây dựng các mô hình dự báo
Instruments for economic analysis
Phác thảo một mô hình phân tích, dự báo ngắn hạn
Nhận dạng mô hình dự báo quý
Mô hình dự báo cho nền kinh tế Lào
Relation entre la croissance et l'inflation
Lan man chuyện "Tôi không tuyển người Hà Nội"
Đừng mua đồ cổ nữa bạn ơi
Tham quan hệ thống Aquaponics tuyệt vời của anh Trung...
Chúng ta sẽ thu được gì khi phá giá mạnh đồng tiền Việt Nam ?
Quan hệ vĩ mô giữa phát triển kinh tế và phát triển nông nghiệp
Bước suy thoái mới của đồng đô la...
Hiện tượng đánh giá cao nội tệ và những hậu quả
Bàn về những khả năng để đồng tiền Việt Nam trở thành tiền chuyển đổi quốc tế
Bàn về phá giá và khả năng thực hiện phá giá ở nước ta
Giảm phát hay thiểu phát, chúng ta đang ở đâu ?
(2) QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT - Lý thuyết và kinh nghiệm các nước châu Á
(1) QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT
Những khó khăn hiện nay của nền kinh tế và giải pháp
Lan man từ chuyện "Phụ nữ Việt nên lấy chồng Tây..
VIỆT NAM: NÂNG CAO TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯ...
VIỆT NAM: NÂNG CAO TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯ...
VIET NAM: KEEPING THE ROAD OF REFORM & PUT FORWAR...
BÀN THÊM VỀ ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRO...
ĐỔI MỚI ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG NÀO ĐỂ TĂNG HI...
(2) Phương pháp tính các chỉ tiêu phát triển chủ yếu...
(1) Phương pháp tính các chỉ tiêu phát triển chủ y...
THÔNG TIN TRONG CÁC KẾ HOẠCH HÀNG NĂM
KẾ HOẠCH HOÁ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
Đầu tư gián tiếp nước ngoài: Một Bài Học Toàn Cầu ...
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (phần 3)
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (phần 2)
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (phần 1)
OVERVIEW OF INVESTMENT SITUATION AND POLICY IN VI...
OVERVIEW OF INVESTMENT SITUATION AND POLICY IN VI...
Về hệ số ICOR 2001-2003
L'experience des capitaux étrangers en Asie
NGUY CƠ TĂNG TRƯỞNG CHẬM DẦN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐẦU T...
Kinh nghiệm xây dựng các mô hình dự báo
Tìm nguồn số liệu thống kê Đông Nam Á
Gia tộc, gia họ, gia hệ
(1) Thông tin và số liệu để xây dựng mô hình kinh ...
(1) Tăng trưởng kinh tế: Thành tựu và thách thức
(1) Hệ thống tài khoản quốc gia và tính GDP ở Việt...
Nghĩ về cuộc biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều ...
(2) Ảnh biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014.
(1) Ảnh biểu tình phản đối TQ ở Geneva chiều 21.5.2014.
Kinh tế vĩ mô: Ổn định về lượng, trì trệ về chất
Tái cơ cấu vẫn chưa đạt mục tiêu tiến độ
'Hành động' để cải thiện môi trường kinh doanh
Kinh tế Việt Nam: Đã vượt đáy, nhưng “chưa rõ tươn...
Việt Nam sẽ ra sao, nếu FDI rời đi!
Kinh tế Việt Nam chạm đáy từ năm 2012 và đang phục...
Diễn đàn kinh tế mùa Xuân: Cải thiện môi trường đầ...
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu liên tục giảm
Điều hành tỷ giá cần linh hoạt hơn để tránh rủi ro...
Tăng trưởng mong manh và chưa rõ tương lai
Cần chấm dứt thời kỳ “tăng trưởng nhanh, khủng hoả...
Trả lời phỏng vấn VTV 19h ngày 21-4-2015
SEF seeks more investment environment improvement

... tiếp tục cập nhật

2) Nội dung chi tiết

(15) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(14) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(13) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(12) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(11) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(10) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ...
(9) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(8) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(7) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(6) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(5) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(4) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(3) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(2) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ
(1) THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG QUÝ

(17) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(16) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(15) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(14) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(13) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(12) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(11) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(10) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(9) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(8) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(7) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(6) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(5) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(4) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(3) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(2) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010
(1) Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2010

(15) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(14) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(13) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(12) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(11) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(10) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN ...
(9) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(8) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(7) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(6) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(5) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(4) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(3) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(2) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(1) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...

(10) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lư...
(9) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(8) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(7) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(6) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(5) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(4) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(3) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(2) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượ...
(1) Kỹ thuật xây dựng, sử dụng mô hình kinh tế lượng...

(3) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 3)
(2) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 2)
(1) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 1)

(3) MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG Ở NƯỚC TA VÀ KINH NG...
(2) MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG Ở NƯỚC TA VÀ KINH NG...
(1) MÔ HÌNH HOÁ KINH TẾ LƯỢNG Ở NƯỚC TA VÀ KINH NG...
(2) DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Ở VIỆT NAM
(1) DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Ở VIỆT NAM
(2) ECONOMETRIC MODEL FORECASTING – A STRONG AND ...
(1) ECONOMETRIC MODEL FORECASTING – A STRONG AND ...Danh mục sách tra cứu về Kinh tế và Kinh tế lượng

(3) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 3)
(2) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 2)
(1) KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH NHỎ (phần 1)

(7) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(6) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(5) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(4) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(3) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(2) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM
(1) HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VQEM

MÔ HÌNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CẦU SẼ CÒN TRÌ TRỆ NẾU CỨ...

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ 1990-2002

(5) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế á...
(4) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế á...
(3) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế á...
(2) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế á...
(1) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế đ...

(5) Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân
(4) Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân
(3) Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân
(2) Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân
(1) Quy trình kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân

(15) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(14) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(13) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(12) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(11) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(10) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt N...
(9) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(8) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(7) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(6) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(5) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(4) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(3) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(2) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...
(1) Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Na...

(2) Công nghiệp Việt Nam: Tăng trưởng và Suy thoái...
(1) Công nghiệp Việt Nam: Tăng trưởng và Suy thoái...

(3) Chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá trong c...
(2) Chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá trong c...
(1) Chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá trong c...

(4) Một số kinh nghiệm về lạm phát và chống lạm ph...
(3) Một số kinh nghiệm về lạm phát và chống lạm ph...
(2) Một số kinh nghiệm về lạm phát và chống lạm ph...
(1) Một số kinh nghiệm về lạm phát và chống lạm ph...
(2) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...
(1) CÁC CÂN ĐỐI VÀ QUAN HỆ VĨ MÔ CHỦ YẾU CỦA NỀN K...

(6) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản
(5) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản
(4) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản

(3) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản
(2) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản
(1) Mô hình quan hệ tỷ giá và xuất khẩu nông sản

(6) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...
(5) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...
(4) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...
(3) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...
(2) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...
(1) Ảnh hưởng của vay nợ nước ngoài tới tăng trưởn...

(5) Phân tích kinh tế lượng vai trò của đầu tư nhà...
(4) Phân tích kinh tế lượng vai trò của đầu tư nhà...
(3) Phân tích kinh tế lượng vai trò của đầu tư nhà...
(2) Phân tích kinh tế lượng vai trò của đầu tư nhà...
(1) Phân tích kinh tế lượng vai trò của đầu tư nhà...


(6) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ
(5) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ
(4) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ
(3) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ
(2) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ
(1) Chế độ cho người thất nghiệp ở Thụy Sĩ: Các vấ...

(14) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công...
(13) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công...
(12) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công...
(11) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công...
(10) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công...
(9) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(9) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(8) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(7) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(6) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(5) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(4) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(3) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(2) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công ...
(1) Tiết kiệm, đầu tư đối với tăng trưởng và công nghiệp hóa

(3) Chúng ta sẽ thu được gì khi phá giá mạnh đồng ...
(2) Chúng ta sẽ thu được gì khi phá giá mạnh đồng ...
(1) Chúng ta sẽ thu được gì khi phá giá mạnh đồng tiền Việt Nam

(3) THỬ DỰ BÁO TIẾT KIỆM CỦA DÂN CƯ
(2) THỬ DỰ BÁO TIẾT KIỆM CỦA DÂN CƯ
(1) THỬ DỰ BÁO TIẾT KIỆM CỦA DÂN CƯ

Phân tích kinh tế lượng về nguyên nhân lạm phát ở ...

(3) MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ (phần 3...
(2) MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ (phần 2...
(1) MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ (phần 1...

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ ĐẨY MẠNH SỰ NG...
NGUY CƠ TĂNG TRƯỞNG CHẬM DẦN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGUỒN...
ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG LƯU THÔNG - MỘT GIẢI PHÁP CẦN ...

INSTRUMENTS FOR ECONOMIC ANALYSIS (part 2)
INSTRUMENTS FOR ECONOMIC ANALYSIS (part 1)

ẢNH HƯỞNG CỦA VAY NỢ NƯỚC NGOÀI TỚI TĂNG TRƯỞNG K...

TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM (phần ...
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM (phần ...

PHÁC THẢO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NGẮN HẠN

VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐO...
Cours de l'Econometrie

Tóm tắt kết quả nghiên cứu phân tích và dự báo một...
Tóm tắt kết quả nghiên cứu phân tích và dự báo một...

Vòng tròn và tình yêu
Chữ O và số 0
Hãy vẽ những vòng tròn
Kỷ niệm chuyến thăm Lào
Lịch năm 2009 của Hội phát triển hợp tác kinh tế V...
Kinh nghiệm xây dựng các mô hình dự báo
Giới thiệu về Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt...
Ban Lãnh đạo Trung ương Hội khoá I
Logo của Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ...
Điều lệ Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ...


L'experience des capitaux étrangers en Asie
NGUY CƠ TĂNG TRƯỞNG CHẬM DẦN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐẦU TƯ...

(2) Nhận xét về 1 bài viết cũ của TS Phan Minh Ngọ...
(1) Nhận xét về 1 bài viết cũ của TS Phan Minh Ngọ...

(2) Diễn Đàn - Forum: Phân tích về đầu tư nước ngo...
(1) Diễn Đàn - Forum: Nhìn lại thảm kịch và bài họ...

Hiện tượng đánh giá cao nội tệ và những hậu quả tiêu cực...

Bàn về Phá giá và khả năng thực hiện Phá giá ở nước ta...
Bàn về những khả năng để đồng tiền Việt Nam trở thành tiền chuyển đổi quốc tế

Quan hệ vĩ mô giữa phát triển kinh tế và phát triển nông nghiệp...

Kinh nghiệm tập thể dục giảm cân và giảm vòng bụng...

Về những khó khăn hiện nay của nền kinh tế nước ta...

Present Economic Challenges and Some Solutions

Trả lời bạn đọc về cách tính CPI quý khi làm các m...
Trả lời thư bạn đọc về số liệu tiền tệ và lạm phát...

(2) QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT
(1) QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT

Đôi điều về giáo dục ở Thụy Sĩ

Cung cấp số liệu 1976-1990 theo đề nghị của bạn đọc...
Cập nhật tiến triển tỷ giá thực - REER update
Trở lại các chính sách giai đoạn 1991-1995 khi tăn...
Trở lại chính sách tiền tệ 20 năm trước (1991-1995...
Dự báo thay vì đặt chỉ tiêu

Bàn về những khả năng và điều kiện để đồng tiền VN...
Nới lỏng tiền tệ để tránh thiểu phát
Bước suy thoái mới của đồng đô la Mỹ và khả năng b...
(3) NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ VÀ MỘT VÀI GIẢI...
(2) NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ VÀ MỘT VÀI GIẢI...
(1) NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ VÀ MỘT VÀI GIẢI...
BÀN VỀ TỶ GIÁ THỰC VÀ MỨC ĐỘ PHÁ GIÁ ĐỒNG TIỀN NƯỚ...
(3) VƯỢT QUA SUY THOÁI, TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG KINH ...
(2) VƯỢT QUA SUY THOÁI, TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG KINH ...
(1) VƯỢT QUA SUY THOÁI, TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG KINH ...
(13) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRE...
(12) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRE...
(11) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRE...
(10) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRE...
(9) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(8) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(7) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(6) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(5) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(4) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(3) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(2) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
(1) LES ORIGINES DE L'INFLATION DU VIETNAM D'APRES...
Chát với anh Ngọc về suy thoái kép
(4) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(3) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(2) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(1) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(4) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(3) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(2) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...
(1) Những nguyên nhân của Lạm phát ở VN theo thuyế...

Các trang số liệu thống kê quốc tế và các quốc gi...
Có thật là buôn bán hy vọng ? (Một phương pháp dự báo...

(3) Thông tin và số liệu để xây dựng mô hình kinh ...
(2) Thông tin và số liệu để xây dựng mô hình kinh ...
(1) Thông tin và số liệu để xây dựng mô hình kinh ...
(2) Tăng trưởng kinh tế: Thành tựu và thách thức
(1) Tăng trưởng kinh tế: Thành tựu và thách thức

Bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Kinh tế:

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ TỚI XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀN...
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ ĐẨY MẠNH SỰ NG...
NGUY CƠ TĂNG TRƯỞNG CHẬM DẦN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGUỒN...
ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG LƯU THÔNG - MỘT GIẢI PHÁP CẦN

INSTRUMENTS FOR ECONOMIC ANALYSIS (part 2)
INSTRUMENTS FOR ECONOMIC ANALYSIS (part 1)
ẢNH HƯỞNG CỦA VAY NỢ NƯỚC NGOÀI TỚI TĂNG TRƯỞNG K...
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM (phần ...
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM (phần ...
PHÁC THẢO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NGẮN HẠN
VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐO...
Cours de l'Econometrie

Tóm tắt kết quả nghiên cứu phân tích và dự báo một...
Tóm tắt kết quả nghiên cứu phân tích và dự báo một...
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH ...
(3) VIỆT NAM CẦN MỘT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ MỀM DẺO HƠ...
(2) VIỆT NAM CẦN MỘT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ MỀM DẺO HƠ...
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT...
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT...
Lạm phát, vai trò của Ngân hàng Nhà nước và chính...
TĂNG TRƯỞNG, ĐẦU TƯ, GIÁ CẢ, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TH...
NHẬN DẠNG MÔ HÌNH DỰ BÁO HÀNG QUÝ CHO NỀN KINH TẾ...
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG 15 NĂM ĐỔI MỚI VÀ NHỮN...
PHÂN TÍCH VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU 1990-9...
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY CỦA NỀN KINH TẾ LÀO
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂ...
DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA ...
DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA ...
Project LINK: Integrate independently developed ...
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGẮN HẠN CƠ BẢN

(4) Hệ thống tài khoản quốc gia và tính GDP ở Việt...
(3) Hệ thống tài khoản quốc gia và tính GDP ở Việt...
(2) Hệ thống tài khoản quốc gia và tính GDP ở Việt...
(1) Hệ thống tài khoản quốc gia và tính GDP ở Việt...

Tài liệu 150 lý thuyết kinh tế chính:
Théories économiques (part 13)
Théories économiques (part 12)
Théories économiques (part 11)
Théories économiques (part 10)
Théories économiques (part 9)
Théories économiques (part 8)
Théories économiques (part 7)
Théories économiques (part 6)
Théories économiques (part 5)
Théories économiques (part 4)
Théories économiques (part 3)
Théories économiques (part 2)
Théories économiques (part 1)

Nhìn lại tình hình kinh tế cách đây đúng 10 năm
MỘT THẬP KỶ ĐỔI MỚI VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ NĂM 200...
Nhìn lại chính sách chống lạm phát và ổn định kinh...

(2) Cách phân tích "Tổng quan về kinh tế vĩ mô"
(1) Cách phân tích "Tổng quan về kinh tế vĩ mô"

La relation entre la croissance économique et l'in...
La relation entre la croissance économique et l'in...
La relation entre la croissance économique et l'in...
La relation entre la croissance économique et l'in...
VIETNAM: LES REFORMES BANCAIRES ET LA POLITIQUE MO...

3) Dành cho các bạn muốn học tiếng Lào:

(10) Cùng nhau học tiếng Lào
(9) Cùng nhau học tiếng Lào
(8) Cùng nhau học tiếng Lào
(7) Cùng nhau học tiếng Lào
(6) Cùng nhau học tiếng Lào
(5) Cùng nhau học tiếng Lào
(4) Cùng nhau học tiếng Lào
(3) Cùng nhau học tiếng Lào
(2) Cùng nhau học tiếng Lào
(1) Cùng nhau học tiếng Lào

Chụp lại một số ảnh lịch sử tại Hội VILACAED
Nhiều tin vui liên quan đến Lào
Hoạt động của Hội VILACAED tại Nghệ An
Hoạt động của Hội VILACAED tại Vientiane
Giới thiệu các thông tin về Hội Phát triển hợp tác...
Giới thiệu về Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt...
Ban Lãnh đạo Trung ương Hội khoá I
Logo của Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ...
Điều lệ Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét