Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Đảng và Mác - Vậy rốt cuộc thằng nào sai nhỉ?

Đảng và Mác - Vậy rốt cuộc thằng nào sai nhỉ?
Nguyễn Thanh Tuấn - Đài báo của Đảng luôn luôn bảo Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Thế mà mình đọc trong sách tư tưởng của Marx thì lại có đoạn: "không có gì là mãi mãi".
Vậy rốt cuộc thằng nào sai nhỉ?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét