Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Lúa càng chín càng cúi đầu, kẻ càng thiểu năng càng ba hoa

Lúa càng chín càng cúi đầu, người càng thiểu năng càng ba hoa
VIỆT NAM tôi đó
Đất nước tôi đó
Thế hệ hôm nay 
Một lũ đê hèn 
Bán nước hại dân 
Chúng cai trị gì? 
Lo gom của hay 
Hút máu dân lành 
Đến bao giờ ta giải phóng lại cho đất nước ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét