Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

(2) Thư giãn: D. Trump quẫy khi làm Tổng thống

Thư giãn cuối tuần: 
D. Trump quẫy khi làm Tổng thống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét