Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

(473) Ảnh vui: Ma

Ảnh vui
​​"Bác sĩ bảo tôi nên tránh sự lo buồn không cần thiết,
do đó tôi không đọc phiếu tính tiền của ông ta....!!

Nếu mầy là bạn tốt của ông ấy, tại sao ông ấy 
cứ tiểu vào chậu nước uống của mầy ??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét