Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

(4) Thư giãn: Trump và Obama song ca 'Barbie girl'

Trump và Obama song ca 'Barbie girl'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét