Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Cho thuê bướm vs Cho thuê đất và biển

Cho thuê bướm vs Cho thuê đất và biển

Mt gái gi b bt qu tang đang mây mưa vi mt người ngoi quc trong mt khách sn Vũng Áng. Cô b đưa v đn *** và b tra xét. Sau đây là đon đi thoi gia cô vi ***:
***: Cô còn tr khe, xinh đp, sao không kiếm ngh gì mà làm li đi bán dâm?
Cô gái: Đây cũng là m
t ngh mà anh.

***: Lu
t pháp nước ta không tha nhn đây là mt ngh.

Cô gái: Lu
t pháp do con người làm ra c thôi. Thích cho nó là mt ngh thì nó là mt ngh. nước khác đây là ngh hp pháp, có bng hiu, có đóng thuế môn bài hn hoi.

***: Nh
ưng nước ta không tha nhn đây là mt ngh. Thôi, không nói chuyn đó na. Cô bán dâm bao lâu ri?

Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi ch
làm tình vi ông bn Đài Loan ca tôi thôi.

***: Cô có l
y tin ca ông khách Đài Loan đó không?

Cô gái: Sau khi làm tình ông
y cho tôi tin. Cho thì tôi nhn. Thế thôi.

***: Nh
ư vy là cô đã bán dâm ly tin. Cô s b pht hành chính và đưa vào tri phc hi nhân phm.

Cô gái: Anh h
i xong chưa?

***: R
i.

Cô gái: Bây gi
tôi hi anh my câu. Ok?

***: Cô c
hi.

Cô gái: T
i sao tôi cho ông bn Đài Loan s dng cái mà tôi có thì my anh cho rng tôi bán dâm và bt tôi, trong khi chính quyn my anh cho Formosa s dng cái mà chính quyn my anh không có thì li được?

***: Chính quy
n cho Formosa s dng cái gì?

Cô gái: Đ
t đai, bin tri… Nhng th đó đâu phi ca chính quyn my anh. Lut pháp ghi rõ “đt đai thuc s hu ca toàn dân”, đâu thuc s hu ca chính quyn mà chính quyn đem cho Formosa s dng.

***: Chính quy
n cho Formosa thuê đt s dng có thi hn.

Cô gái: V
y tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm s dng có thi hn. Hai vic này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuc v s hu ca tôi, còn chính quyn cho thuê cái không thuc s hu ca chính quyn. Khác na là thi hn tôi cho thuê có vài tiếng đng h, còn thi hn chính quyn cho thuê kéo dài ti 70 năm. Đó là chưa k tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, l có b gì tôi chu trn mt mình. Còn chính quyn cho Formosa thuê đt, thuê bin, bây gi Formosa gây ra ô nhim môi trường, cá chết, bin chết… thì dân tình lãnh đ. Vic cho Formosa thuê đt, thuê bin… ca chính quyn đã gây ra tác hi đ đường, trong khi vic cho thuê bướm ca tôi không làm hi đến ai, sao không đi bt chính quyn mà li bt tôi và đòi tng tôi vô tri phc hi nhân phm?

Đ
ến đây thì *** đp bàn quát ln: Im đi! Nht hết chính quyn vô tri thì tri mô mà cha cho đ h?

(Trích t
băng ghi âm cuc xét hi b rò r).
st Fb Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét