Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Siêu giàu tăng nhanh: Không ai nể VN chuyện đó?

Người siêu giàu tăng nhanh: Không ai nể Việt Nam chuyện đó?
Thanh Huyền Đất Việt - "Sẽ không đất nước nào nể phục một nước có số người siêu giàu tăng nhanh, mà phải là kinh tế tăng trưởng dân chủ, phát triển, minh bạch". Đó là nhận định của PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) trước dự đoán, trong 10 năm tới, VN sẽ là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.
2 nghề giàu ngầm nhanh nhất hiện nay
PV:Vừa qua, Báo cáo của Knight Frank dự đoán trong 10 năm tới, VN là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 159%, từ 116 lên 300 người. Ông có bất ngờ trước thông tin này hay không? Theo ông, việc tăng nhanh số người siêu giàu có khiến VN được bạn bè quốc tế biết đến và nể phục hay không? Vì sao?

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Thư gửi Hội viên Hội PTHT kinh tế VN-Lào-Campuchia

(các bài mới được đăng dưới các tin của Hội)
HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Số: 418/HVLC -CV
-------------------------------------------
Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2015
     V/v Tổ chức Đại hội lần 2
Kính gửi: Hội viên Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED)
Trung ương Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED) trân trọng cám ơn Ông/Bà/Tổ chức/Doanh nghiệp đã tham gia làm hội viên và đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, đồng thời xin báo cáo một số việc như sau:

Giải trình việc lấy tên Hội PTHT Kinh tế Việt Nam-ASEAN

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VIỆC ĐỔI TÊN HỘI THÀNH HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – ASEAN
***** 
Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia được thành lập năm 2008 trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ hai nước Lào và Campuchia đang hết sức chặt chẽ với nhiều cơ hội đầu tư đang được mở ra cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau 7 năm hoạt động, cơ hội đầu tư tại hai nước bạn không còn nhiều trong khi với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ tháng 12 năm 2015, nhiều thuận lợi lớn hơn sẽ được mở ra, đang khơi dậy nhiệt huyết đầu tư, hợp tác phát triển quốc tế của nhiều hội viên trong Hội, do đó đặt ra nhu cầu cấp thiết phải mở rộng phạm vi hoạt động của Hội sang tất cả các nước thuộc Cộng đồng kinh tế ASEAN. Điều này dẫn tới nhu cầu đổi tên Hội thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN.
I. Lịch sử hình thành và thực trạng hoạt động của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
1) Lịch sử hình thành
Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia được thành lập năm 2008 trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ hai nước Lào và Campuchia đang hết sức chặt chẽ với nhiều cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã và đang được mở ra.

Điều lệ (dự thảo) Hội PTHT kinh tế Việt Nam - ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐIỀU LỆ
HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ
VIỆT NAM - ASEAN
Phê duyệt theo quyết định số ..../QĐ-BNV, ngày ... tháng ...  năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi
1. Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN.
2. Tên giao dịch quốc tế:  Viet Nam - ASEAN Association for
                                           Economic Cooperation Development.
3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VASEAN (đọc là Va - xi - an).
4. Biểu tượng

Hội VLC: Điều lệ mới (dự thảo) và Điều lệ cũ

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Số:          /HVLC-VP
V/v: Báo cáo Dự thảo điều lệ mới
-------------------------------------------
Hà nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015
Điều lệ mới (dự thảo) và Điều lệ cũ

Điều lệ mới - VASEAN
Điều lệ cũ – VILACAED
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi
1. Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN.
2. Tên giao dịch quốc tế:  Viet Nam - ASEAN Association for                                          Economic Cooperation Development.
3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VASEAN (đọc là Va - xi - an).
4. Biểu tượng (giữ nguyên biểu tượng ban đầu, nhưng thay cụm từ VILACAED bằng VASEAN, tức trong biểu tượng cũ, hàng chữ ở dưới chữ V giữ nguyên, chỉ thay ILACAED bằng ASEAN):
Điều 1. Tên gọi
1. Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.
2. Tên giao dịch quốc tế:  Viet Nam - Lao - Cambodia Association for                                            Economic Cooperation Development.
3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VILACAED.
4. Biểu tượngBáo cáo công tác nhiệm kỳ I, kế hoạch nhiệm kỳ II

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2008-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2020
(DỰ THẢO LẦN 1)
 Phần I
Tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2008-2014
Hoạt động của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia nhiệm kỳ I (2008-2014) đã diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những diễn biến bất lợi về địa chính trị, chiến tranh, khủng bố, thời tiết, dịch bệnh và môi trường, về kinh tế, từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ cuối năm 2008, nền kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ đại khủng hoảng 1929-1933, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới tụt từ 5,7%/năm trong 2 năm 2006-2007 xuống còn 3% năm 2008 rồi 0% năm 2009 và mới phục hồi về khoảng 3,3%/năm trong 3 năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của các nước đang phát triển châu Á nói chung, khu vực ASEAN nói riêng cũng đều chậm lại đáng kể, từ khoảng 8% trước kia xuống còn khoảng 6,6% trong 3 năm gần đây.

THỰC CHẤT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

THỰC CHẤT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Hoang Anh Dung, PhD. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam hướng về sự phát triển đất nước với tiền đề là sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên có một thực tế là dù đã đạt được trên danh nghĩa một số thành tích khá ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kéo dài liên tục trong gần 4 thập niên qua , nhưng trong giai đoạn hiện tại đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam không có sự phát triển như mong đợi , mức sống và chất lượng sống của nhân dân còn thấp và đất nước có nguy cơ tụt hậu vĩnh viễn vì khoảng cách kinh tế của Việt Nam so với các nước khác, chỉ tính trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á, đã là quá lớn .
Thực trạng kinh tế Việt Nam có thể tóm tắt trong hai điểm :
1/ Có tăng trưởng nhưng không có phát triển
2/ GDP quá khiêm tốn so với tiềm năng .

Dư Luận Viên lên báo chí nhà nước

Dư Luận Viên lên báo chí nhà nước
Công an Hà Nội cho biết chính phủ không liên quan gì đến nhóm dư luận viên ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết Tử ở thủ đô sáng 14 tháng Ba vừa qua. Trong một cuộc họp báo, Thiếu Tướng Nguyễn Đức Chung, Giám Đốc Công An Hà Nội cho rằng nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống như logo của công an và dòng chữ viết tắt là DLV chỉ là một nhóm tự phát, hoạt động của họ không do công an thủ đô hay ban tuyên giáo điều khiển.
Các thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng đã giăng cờ búa liềm quanh khu vực tượng đài, ngăn chặn đoàn tưởng niệm
Các thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng đã giăng cờ búa liềm 
quanh khu vực tượng đài, ngăn chặn đoàn tưởng niệm
Trong hai ngày 17 và 18 tháng ba, các tờ báo lớn của Việt nam đã đồng loạt đưa tin này có trích lời tướng Nguyễn Đức Chung. Sau đây là ghi nhận ý kiến một số người có tham dự vào sự việc ngày 124/3 cũng như một số nhà báo Việt nam.

HN: Hầu hết người dân ủng hộ chặt 6.700 cây xanh!

Tin được không Đã bao giờ thành phố trưng cầu ý dân ? Vấn đề nữa là chi phí quá khủng khiếp.
Hà Nội: Hầu hết người dân đều ủng hộ chặt hạ 6.700 cây xanh!
"Hầu hết nhân dân tại khu vực thay thế cây đồng thuận, ủng hộ" là khẳng định của UBND TP Hà Nội trước những phản ứng từ dư luận khi chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh.

UBND TP Hà Nội cho biết, hầu hết người dân ở vu vực 
thay thế cây xanh đều đồng thuận ủng hộ (Ảnh: Vietnamnet)
Chỉ chặt cây sâu mục, cong và không phải cây xanh đô thị
Sau những phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận và người dân, chiều 18/3, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin tới một số cơ quan báo chí, lý giải về chủ trương chặt hạ, thay thế cây xanh đang và sẽ được thực hiện trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới.

Bọn chúng là ai?

Bọn chúng là ai?
Báo Nông nghiệp VN - Sự việc xảy ra đã 4 ngày nhưng vẫn khiến dư luận bức xúc. Đó là một nhóm người mặc áo đỏ có in logo DLV ngang nhiên ngăn cấm những người yêu nước thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma bên hồ Hoàn Kiếm.
Nhóm người mặc áo đỏ in chữ “DLV” giăng cờ đỏ búa liềm trước tượng
đài, ngăn cản người dân đặt hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ
Ngày 14/3 (ngày mà cách đây 27 năm (1988), hải quân Trung Quốc đã đổ quân chiếm bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và trận chiến đã xảy ra, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc), một số người dân Hà Nội đã đến tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, nằm bên hồ Hoàn Kiếm, đặt hoa và thắp hương tưởng niệm 64 chiến sỹ Gạc Ma.

Thư ngỏ ông Trần Đăng Tuấn gửi Chủ tịch Hà Nội

Thư ngỏ ông Trần Đăng Tuấn gửi Chủ tịch HN Nguyễn Thế Thảo
Bảo Bình - Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư ngỏ gửi tới Chủ tịch HN Nguyễn Thế Thảo về việc đốn hạ cây xanh đang được dư luận hết sức quan tâm trong suốt thời gian qua.
Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Thông tin về việc sẽ loại bỏ 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố Hà Nội và thực tế đang diễn ra việc chặt hạ cây xanh trên nhiều tuyến đường của Hà Nội đang gây lo lắng, băn khoăn và cả thắc mắc cho rất nhiều người dân, không chỉ ở Thủ đô mà trong cả nước.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Người Việt “lạc quan”

Người Việt “lạc quan”
Người Việt thường “lạc quan” về sự khởi đầu hơn là thủy chung đi tới cuối nẻo đường. Suy nghĩ “Khởi đầu tốt đẹp là thành công được một nửa” dễ đưa đến chỗ giải quyết vấn đề chỉ bằng lòng nhiệt tình và bầu nhiệt huyết. Nhiều người cứ hồn nhiên, vô tư nhận lãnh trọng trách, hào phóng lời hứa... với niềm tin cùng thái độ lạc quan (nhất thời).
Thực tế cho thấy thành công chưa bao giờ đến chỉ với niềm tin ở điểm khởi phát. Bởi vậy, khởi đầu thuộc về số đông, còn kết thúc tốt đẹp luôn thuộc về thiểu số. Sự khập khiễng giữa niềm tin về điểm khởi đầu mang ý nghĩa tốt đẹp và sự kết thúc dở dang đã làm nền cho những sản phẩm kém chất lượng, vô trách nhiệm ra đời: những con đường tu sửa quanh năm, những cây cầu mới đưa vào sử dụng đã bị lún, những công trình nghiên cứu khoa học nghiệm thu trong bí mật, những cuốn sách mắc lỗi đầm đìa...

Suy giảm dân số và sự đảo chiều kinh tế vĩ đại

Suy giảm dân số và sự đảo chiều kinh tế vĩ đại
Những tuần vừa qua, chúng ta tập trung sự chú ý vào các nước Hy LạpĐức, Ukraine, và Nga. Tất cả đều là những vấn đề nóng bỏng. Nhưng trong mỗi trường hợp, các độc giả muốn tôi chú ý vào điều mà họ coi là khía cạnh ẩn đằng sau và thậm chí mang tính quyết định đối với những vấn đề ấy – nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ không bao lâu nữa.
Khía cạnh ấy là sự suy giảm dân số và tác động của nó đến những quốc gia kể trên. Lập luận được đưa ra là sự suy giảm dân số sẽ tạo ra những cuộc khủng hoảng ở các nước này và những nước khác, làm suy yếu nền kinh tế và quyền lực quốc gia của họ. Đôi khi chúng ta cần dừng lại và bỏ qua những cuộc khủng hoảng trước mắt để đến với những vấn đề rộng lớn hơn. Hãy bắt đầu với một vài suy nghĩ trong cuốn sách “Thế giới 100 năm tới” (The Next 100 Years) do tôi viết.

Xin lỗi… tôi không phải là con lợn

Chép lại bình luận hôm trước của mình: Mình sợ nhất là những loại phụ nữ hình thức thì như đàn ông, tính tình thì đanh đá và luôn coi ý mình là nhất như Trang Hạ. Nếu làm chồng của Trang Hạ, chắc cả đời mình sẽ sống như con lợn, ngu si không cần nghĩ, vì vợ sẽ quyết định mọi việc cho gia đình và cho cả mình. Hoặc mình sẽ ra khỏi nhà như trong bài viết này.
Xin lỗi… tôi không phải là con lợn
Chồng, ai là “lợn”, ai không là “lợn”? Xin thưa, mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi người có quan điểm để giữ gìn hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình mà người ngoài không thể nói thay.
Cuộc tranh luận giữa nam đạo diễn và nữ nhà văn – cả hai đều nổi danh là ngoa ngôn – về “trách nhiệm việc nhà” giữa vợ và chồng đã khiến không ít người đàn ông thấy chạnh lòng vì bị nữ nhà văn ví von: “Đàn ông về nhà chỉ có tắm, ăn, ngủ khác gì con lợn”.

Vì sao đàn ông không nên để râu ?

Vì sao đàn ông không nên để râu ?
Nhiều đàn ông ưa chuộng kiểu râu quai nón nhưng các chuyên gia cảnh báo, bộ râu chính là nơi cư trú của hàng ngàn vi khuẩn có hại. Khi một cô gái hôn một chàng trai có bộ râu quai nón, cô có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn gây bệnh cảm lạnh, eczema nhiều hơn. 
Theo nhà tư vấn tóc của Trung tâm Birmingham, râu và lông mặt quá nhiều có thể khiến da nhiễm trùng thường xuyên hơn và dễ nhiễm vi khuẩn từ người khác. Râu xồm có cấu tạo giống như mái nhà với nhiều lớp kế tiếp nhau. Kết cấu đó khiến cho vi trùng dễ dàng trú ngụ và phát triển.

Mỹ nắm bá quyền hay chỉ chiếm ưu thế?

Mỹ nắm bá quyền hay chỉ chiếm ưu thế?
Không quốc gia nào trong lịch sử hiện đại sở hữu nhiều sức mạnh quân sự toàn cầu như Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng hiện nay Mỹ đang đi theo bước chân của Vương quốc Anh, bá chủ toàn cầu gần đây nhất, đi vào con đường suy sụp. Dù ngày càng trở nên phổ biến, sự so sánh lịch sử này là sai lầm.
Anh chưa bao giờ nổi trội như Mỹ ngày nay. Chắc chắn nó từng sở hữu một lực lượng hải quân có quy mô bằng hai hạm đội hợp lại, và Đế quốc Anh, nơi mặt trời không bao giờ lặn, từng cai trị một phần tư nhân loại. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa các nguồn lực tương đối của Đế quốc Anh và nước Mỹ hiện đại. Khi Thế chiến I bùng nổ, Anh chỉ xếp thứ tư trong số các cường quốc về lực lượng quân đội, thứ tư về GDP, và thứ ba về chi tiêu quân sự.

Cướp Có … Business Plan

Cướp Có … Business Plan
Alan Phan- (Tham vọng con người leo thang tuần tự: trước, họ tìm cách bảo vệ mình chống kẻ thù; rồi sau đó, họ tìm cách tiêu diệt kẻ thù – Men rise from one ambition to another: first, they seek to secure themselves against attack; and then they attack others – Niccolo Machiavelli )
Chuyện “cướp giật”, hay ở mức độ thấp hơn “trộm cắp”, đã tồn tại suốt lịch sử loài người. Lòng ham muốn những gì không phải của mình đã được các tôn giáo, hệ thống đạo đức, tín ngưỡng dân gian…qua những giáo chủ, triết gia…phân tích và cảnh báo gần như trong hầu hết mọi kinh sách. Pháp luật từ chế độ phong kiến đến tư bản tự do đặt “cướp giật và trộm cắp” vào những tội đồ cần trừng trị thẳng tay. Vài chục ngàn năm nay, dù sử dụng nhiều ngôn từ cao đẹp cho những hành động tương tự để hưởng chiến lợi phẩm từ các tranh chấp “cướp + cắp”, chưa lãnh đạo quần chúng nào trên vòm trời này dám công khai hóa chuyện xấu xa của mình và đàn em.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Đại gia có 20 ngàn căn nhà mặt phố Sài Gòn

Đại gia có 20 ngàn căn nhà mặt phố Sài Gòn
Chú Hỏa - Đại gia có hơn 20.000 căn nhà mặt phố tại Sài Gòn là một trong tứ đại hào phú lừng lẫy của Sài Gòn xưa mà dân gian từng tôn vinh: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”. Huyền thoại chú Hỏa: Tỷ phú 20 ngàn nhà mặt phố Sài Gòn / Biệt thự cổ bí ẩn của Chú Hỏa khét tiếng Sài Thành
Tòa nhà tọa lạc tại số 97, đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM trải qua bao thời gian nhưng vẫn sừng sững với dáng dấp cổ kính, tĩnh lặng, thâm u, càng làm cho những giai thoại về chủ nhân và ngôi nhà thêm phần huyền hoặc. Dù hiện nay đã là trụ sở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố nhưng ngôi nhà vẫn chất chứa rất nhiều điều bí ẩn, gợi tò mò bởi nó gắn liền với nhiều huyền thoại cùng tên tuổi một đại phú người Hoa lừng lẫy của Sài Gòn trăm năm về trước.

Người Việt giỏi toán: Góc nhìn ‘thật’ từ người trong cuộc

Người Việt giỏi toán: Góc nhìn ‘thật’ từ người trong cuộc
Chúng ta hay viện dẫn câu chuyện thành công của học sinh Việt Nam trong các kì thi toán quốc tế để chứng minh cho năng lực học toán ở đẳng cấp thế giới của người Việt. Đấy là do cách truyền thông của ta mà thôi.
Nguyễn Tuấn Hải, giáo dục, toán học
Cho đến nay, GS Ngô Bảo Châu là người Việt duy nhất theo đuổi nghiệp Toán học và đạt được đỉnh cao. Ảnh AP
Người Việt giỏi toán: có thật vậy không?
Đặt vấn đề có chắc người Việt giỏi toán hay không chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi vì có thể nó sẽ đi ngược lại quan điểm của đa số chúng ta với mặc định rằng: người Việt giỏi Toán hay ít nhất là có năng lực và tiềm năng học Toán?

Quy hoạch đô thị và chuyện giàu - nghèo

Quy hoạch đô thị và chuyện giàu - nghèo
Quang Chung (TBKTSG) - Nên quy hoạch nhà của người giàu và người nghèo đan xen hay tách biệt trong một đô thị? GS. Susan Fainstein, trường Kiến trúc Harvard và GS. Norman Fainstein, Đại học Connecticut (Mỹ) đã trả lời (phần nào) cho câu hỏi này tại buổi nói chuyện của họ về chủ đề “Thành phố công bằng - Just city” do Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tổ chức hôm 25-2-2015.
Trong quy hoạch đô thị, vấn đề là làm sao đừng để có quá nhiều 
khu nhà giàu và quá nhiều khu nhà nghèo. Ảnh: KINH LUÂN
Xu hướng “chia cách”
Theo TS. Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, bây giờ mà nhắc đến Phú Mỹ Hưng (TPHCM) thì người ta nghĩ ngay, “đó là khu đô thị của người giàu”. Vì chỉ người có thu nhập cao, rất cao mới sở hữu được nhà đất đắt đỏ ở cái đô thị mang dáng dấp phương Tây này.

Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có "tiền rửa" ?

Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có "tiền rửa" ?
Trọng Nghĩa, RFI, 16-3-15 Nếu có một hằng số liên quan đến kinh tế Việt Nam trong một chục năm gần đây, thì đó là đà tăng trưởng của kiều hối, tức là ngoại tệ mà người Việt ở nước ngoài gởi về Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là tính chất đều đặn và nhanh chóng của cho dù tại những nơi xuất phát chính của nguồn kiều hối đã xuất hiện khủng hoảng kinh tế, tác hại đến đời sống của người dân. Tính chất « không bình thường » của đà tăng kiều hồi đã tạo nên nghi vấn về nguồn gốc không minh bạch của một phần lớn kiều hối được chuyển về Việt Nam trong những năm gần đây.
Điểm cần ghi nhận trước tiên là tính chất quan trọng của lượng kiều hối gởi về Việt Nam trong thời gian qua. Trước tiên hết là về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Tính theo tỷ đô la, các số liệu là như sau : 3,15 (2005) - 3,80 (2006) - 6,18 (2007) - 6,80 (2008) - 6,02 (2009) - 8,26 (2010) - 8,6 (2011) - 10 (2012) - 11 (2013) - 11,40 (2014).

Bao nhiêu tiền để xây tháp truyền hình Việt Nam ?

Bao nhiêu tiền để xây tháp truyền hình Việt Nam có thể cao nhất thế giới?
Dự án Tháp truyền hình Việt Nam đang được chuẩn bị công tác đầu tư tại khu đất 14ha trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, độ cao dự tính là 636m, có thể đến khi hoàn thành sẽ là tòa tháp cao nhất thế giới.

Dự án tháp truyền hình Việt Nam vừa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, dự kiến tháp Truyền hình Việt Nam sẽ được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây.

Chơi ngông "bạo tay" như đại gia Việt

Chơi ngông "bạo tay" như đại gia Việt
Đại gia đồng nát xây lâu đài dát vàng, sắm giường đắt nhất thế giới..., là những kiểu chơi ngông của các đại gia Việt.
Đại gia đồng nát xây lâu đài dát vàng
Theo tin tức trên Gia Đình Và Xã Hội, tòa lâu đài dát vàng ở đường Hoàng Quốc Việt của đại gia Cầu Giấy từng làm xôn xao dư luận là ông Nguyễn Quốc Thanh. Được biết ông Thanh có biệt danh là “Thanh sắt” nổi tiếng ở Cầu Giấy và Hà Nội với nghề thu gom sắt phế liệu.

Nga giúp TQ trở thành 'Vua Biển Đông'?

Nga giúp TQ trở thành 'Vua Biển Đông'?
Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thời gian gần đây dâng cao do thái độ quyết liệt của Bắc Kinh trên biển Đông. "Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông," đó là tiêu đề bài phân tích chi tiết được đăng trên trang mạng chuyên về quan hệ chính trị quốc tế nationalinterest.org hồi cuối tháng Hai 2015.

Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine.

Nguyên nhân thất bại: Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?

Nguyên nhân thất bại của rất nhiều người: Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước, thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì.
Đại Kỷ Nguyên - Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”

Tâm thư từ chức xúc động của Giám đốc TC Google

Tâm thư từ chức xúc động của Giám đốc tài chính Google
Lê Nga (Theo Google Plus) ICTnews - Giám đốc tài chính Google Patrick Pichette đã gửi thư xin từ chức để đi du lịch vòng quanh thế giới cùng người vợ yêu chỉ 7 năm sau ngày gia nhập Google. Pichette cho biết mình đưa ra quyết định như vậy bởi chẳng có thời điểm nào là tốt để từ bỏ cuộc ganh đua quyết liệt này.
Patrick Pichette là giám đốc tài chính (CFO) của Google. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm về quản lý và hoạt động tài chính trong lĩnh vực viễn thông. Trong một bài đăng trên Google Plus vào tối thứ ba vừa rồi (10/3/2015), Pichette 52 tuổi cho biết, quyết định của mình xuất phát từ việc nhận ra ông không thể đưa ra bất cứ một lý do hợp lý nào để trì hoãn việc đi du lịch cùng bà Tamar, người vợ yêu ông.

Không sợ Trung Quốc, Myanmar tăng quân ra biên giới

Trung Quốc đe dọa không ăn thua, Myanmar tăng quân ra biên giới
Quan hệ Trung Quốc - Myanmar đã thay đổi về bản chất, từ chỗ hợp tác hữu nghị theo kiểu Bắc Kinh làm chủ Naypiydaw "đi theo" đến chỗ tranh cãi đối đầu. Pháo binh Trung Quốc tập kết tại biên giới với Myanmar, hình ảnh được phát sóng công khai nhằm uy hiếp tinh thần Naypiydaw.
Đa Chiều ngày 17/3 đưa tin, hôm qua chính phủ Myanmar chính thức họp báo về sự kiện bom rơi tại Vân Nam, Trung Quốc làm 13 người thương vong. Myanmar hoàn toàn không thừa nhận quả bom đó do chiến đấu cơ của mình ném ra, chỉ chia buồn với các nạn nhân Trung Quốc và đặt giả thuyết khả năng là bom của lực lượng phiến quân chống chính phủ ở Kokang do Bắc Kinh hậu thuẫn.

Mãng xà 7 mét trong bể rượu đại gia Tuyên Quang

Mãng xà 7 mét trong bể rượu đại gia Tuyên Quang
- Ở Việt Nam, có một số người đang sở hữu những con đại mãng xà, có thể là hổ chúa lớn nhất thế giới. Hổ chúa là loài rắn lớn nhất thế giới, có chiều dài cơ thể khoảng 3-4m, lớn nhất đạt tới 5m, nặng 6-7kg. Thế nhưng, ở Việt Nam, người ta đã tìm thấy những con hổ chúa còn to hơn thế.

Đại hổ chúa trong bể rượu ông lang K
Theo VTC News, ông lang K. (ở Tuyên Quang) ngoài tài bốc thuốc, đam mê cây thuốc, còn đam mê sưu tầm các loại rượu. Xung quanh ngôi nhà sàn khổng lồ, có đến cả trăm bình rượu trưng bày, phủ bụi bặm.

Suy nghĩ về tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

Suy nghĩ về tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng
Trần Thanh Nghị - Tin trên VN Express ngày 14/3/2015 cho biết: "Sau gần 7 năm thi công, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam sắp hoàn thành và có thể trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á với kinh phí xây dựng lên đến 411 tỷ đồng".

Trên Dân Luận cũng đăng lại bài viết "Cánh cò - Khoảng cách của sự ngạo mạn" đề cập đến tượng đài này. Xin trích: "Hình thức chính của tượng là chân dung của bà Nguyễn Thị Thứ, bà mẹ Anh hùng của 11 con cháu đã hy sinh..". Chi tiết hơn về bà Nguyễn Thị Thứ, Wikipedia cho biết: "Bà có chồng, 9 người con trai, 1 con rể[1] và 2 cháu ngoại[2] là liệt sĩ...". Bài viết sau là sự chia sẻ cảm nghĩ của tôi về tượng đài nói trên.

Chính phủ lại xin “khất nợ” luật Biểu tình

Chính phủ lại xin “khất nợ” luật Biểu tình
Tại phiên họp sáng 16.3, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ không đồng tình trước việc một số dự luật quan trọng được Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình, trong khi có những luật vừa được ban hành, thậm chí chưa có hiệu lực, thì lại đề nghị chỉnh sửa.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng sau vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm vùng biển VN, dự luật Biểu tình đang là vấn đề rất bức xúc - Ảnh: Độc Lập
Theo đề nghị của Chính phủ về “Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015”, số lượng các dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ sẽ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) là 39 dự án trong năm 2015 và 33 dự án trong năm 2016.

Văn hóa vật chất của người Nhật

Văn hóa vật chất của người Nhật
“Văn hóa vật chất là toàn bộ những giá trị vật chất do con người sáng tạo nên trong quá trình lịch sử để thỏa mãn chính nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người”, với ý nghĩa đó, nội dung văn hóa vật chất trong Nhân học (hiểu một cách tương đối) là ẩm thực, trang phục, nhà cửa, công cụ sản xuất, phương tiện vận chuyển đi lại, vũ khí, nhạc cụ dân gian.
Như vậy, có khá nhiều vấn đề cần tiếp cận và lý giải song trong phạm vi một bài viết, chúng tôi chỉ có thể giới hạn ở những lĩnh vực cơ bản nhất là ẩm thực, trang phục, nhà cửa truyền thống của người Nhật Bản, do vậy, về mặt thời gian được xác định (một cách tương đối) từ xưa cho đến năm 1945 khi quốc gia này bước vào thời Hiện đại (1945- nay).

Bạo lực học đường là kết quả của giáo dục xú uế!

Bạo lực học đường là kết quả của môi trường giáo dục xú uế!
Tôi không phải là cha của cháu bé bị bạn học cùng lớp đánh tập thể, nhưng sự phẫn nộ và đau xót cũng không kém gì cha cháu bé. Tôi cũng may mắn không phải là cha của 7 cháu đánh bạn tàn nhẫn kia, vì nếu không, tôi sẽ không biết phải xử trí thế nào với những măng non thời đại HCM này. 
Tôi lại là người quá may mắn, vì cả ba con tôi đã thoát khỏi quãng đời học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Không phải may mắn vì thoát cảnh mỗi đầu năm cha mẹ phải gồng mình đóng bao thứ tiền, mà chủ yếu may vì con em mình không phải đầm mình trong môi trường xú uế đó nữa. Thật hạnh phúc biết bao cho những phụ huynh hôm nay không còn thấy cảnh con mình phải chứng kiến và đằm mình trong cái môi trường giáo dục tồi tệ khó mà diễn tả, cho dù hiện chúng đang phải đằm mình trong một môi trường khác- cái xã hội xã hội chủ nghĩa, cũng đầy dẫy xấu xa và cạm bẫy giăng mắc…

Khi chúng ta nghỉ lễ rất dài thì cả thế giới đang làm việc

ĐBQH: Khi chúng ta nghỉ lễ rất dài thì cả thế giới đang làm việc
“Việc nghỉ lễ dài ngày phải được tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích, không lý gì vì ích lợi của một bộ phận lại kéo theo tác động tiêu cực tới các bộ phận khác trong xã hội”. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ quan điểm với PV Infonet về các kỳ nghỉ lễ, Tết liên tục nối tiếp nhau và kéo dài nhiều ngày.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh)
Theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 6 ngày. Theo ông, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày lại sắp tới kỳ nghỉ dài 6 ngày nữa có hợp lý?

"Má hồng" thức giấc ban trưa

"Má hồng" thức giấc ban trưa
Hiện có nhiều cô gái trẻ đẹp, chân dài, chuyên lấy đêm làm ngày. Cuộc sống của họ bắt đầu từ chiều tối sau những giờ trang điểm kỹ lưỡng, đến nơi làm và trở về nhà khi đất trời đã vào thời khắc ban mai. Không thể đếm hết những cô gái trẻ đẹp chọn lối sống lấy đêm làm ngày. Họ muốn kiếm nhiều tiền mà không đổ mồ hôi, nước mắt nên phải tận dụng nhan sắc trời cho. Bề ngoài thì trông nhàn hạ, nhưng đồng tiền họ kiếm được cũng lắm đắng cay, vất vả. Phía sau váy áo hở hang là những giọt nước mắt mà không phải ai cũng hiểu!

Tiếp viên tại quán nhậu
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Tại trung tâm Q3 có một quán nhậu sở hữu toàn nhan sắc mặn mà. Đó là quán T. (nằm trên đường Điện Biên Phủ), rất huyên náo vào mỗi đêm. Gọi nơi đây là “vườn địa đàng” vì ngoài các em chân dài, thực khách còn đắm chìm trong màu xanh của những giò lan hồng mà ánh mặt trời không thể lọt qua. Dù nằm bên cạnh con đường tấp nập, nhưng làn da trắng hồng cùng giọng nói ngọt ngào của đội quân phục vụ làm quý ông như quên cả lối về.

Được đền 3.000 USD vì chuột "bơi" trong nồi lẩu

Được đền 3.000 USD vì chuột "bơi" trong nồi lẩu
Một nhà hàng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã một phen lao đao, sau khi bức ảnh xác một con chuột nổi lềnh phềnh trong nồi lẩu của khách hàng được chia sẻ trên mạng WeChat vào hôm 9/3 vừa qua.

Hình ảnh về con chuột chết trong nồi lẩu được đăng trên WeChat.
Thực khách của nhà hàng Wangqingshui tại quận Gaoping, thành phố Nanchong, tỉnh Tứ Xuyên đã đăng bức ảnh lên mạng với dòng chú thích: "Tôi sẽ không ăn tại Wangqingshui lần nữa! Tôi không tin được chuyện này lại xảy ra với mình". Quản lý nhà hàng, Ge Qing, đã xác nhận về tính xác thực của bức ảnh, đồng thời giải thích rằng anh đã bồi thường ngay cho khách 20.000 NDT (khoảng 3.200USD) và tặng họ một bữa ăn miễn phí.

Khi Thủ tướng đổi khái niệm định hướng XHCN

Khi Thủ tướng đổi khái niệm định hướng XHCN
Kami, RFA Blog, 12-3-15 Sau gần 30 năm cải các thể chế kinh tế, nền kinh tế Việt nam đã có dấu hiệu khởi sắc, tuy vậy những thành tựu đạt được còn quá khiêm tốn, sự lỗ lã và thất thoát quá lớn của các doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân khiến cho kinh tế không phát huy được như khả năng có thể. Đây là điểm khiếm khuyết lớn nhất của cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Đó chính là điều mà đến nay, Đảng CSVN tác giả khởi xướng của khái niệm này vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể và xác đáng. Tuy vậy khái niệm định hướng XHCN nếu nhìn dưới các góc độ khác nhau thì xuất hiện những ý tưởng mới lạ và rất đáng quan tâm. Như cách nhìn nhận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây về khái niệm định hướng XHCN, rằng: "Còn định hướng XHCN là Nhà nước sẽ dùng chính sách, dùng công cụ, dùng nguồn lực của mình để điều tiết, để phân phối, phân phối lại, bảo đảm cho tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo… ” là quan niệm rất đáng chú ý.

Tìm nguyên nhân quan chức phát ngôn... bất thường

Tìm nguyên nhân quan chức phát ngôn... bất thường
Một ví dụ khác về lối ứng xử khác lạ với thông thường, đó là, quan chức phụ trách ngành giáo dục trả lời trên báo chí rằng “Chuyện bỏ thuốc cho học sinh ngủ trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.

Ảnh minh họa
Trong tiếng Anh có một từ là “common sense”, được dùng nhiều, nhưng lại rất khó dịch cho sát nghĩa ra tiếng Việt. Có từ điển dịch là: “lẽ thường tình, trí khôn, lương tri, thường thức”. Có sách định nghĩa “common sense” là năng lực cơ bản để cảm nhận, hiểu, đánh giá, hành động theo cách phổ biến. Còn nói theo nghĩa dễ hiểu nhất, “common sense” là những trí khôn, những suy nghĩ cơ bản, thông thường cần thiết trong cuộc sống.

9 quan niệm sai lầm lớn khi đi lễ chùa

9 quan niệm sai lầm lớn khi đi lễ chùa

Người xưa đi lễ chùa là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Phật, biết rằng điều Phật dạy con người là tu nhân tích đức, điều Phật ban cho con người không phải là tiền bạc của cải hay sức khỏe mà là trí huệ và giác ngộ tâm linh. Cúng dường bằng đồ mặn, tiền lẻ, vàng mã, hoặc rượu, thuốc lá, thậm chí là cầu tài, cầu tình,... đều là những sai lầm khi đi lễ chùa bạn nên biết, thậm chí có thể khiến bạn mắc 'đại tội" với đức Phật.
http://baomai.blogspot.com/
Chùa vốn là chốn vô cùng linh thiêng, thanh tịnh, tách biệt với thế tục để những người xuất gia tĩnh tâm tu hành theo lời Phật dạy để giải thoát khỏi bể khổ luân hồi. Đây cũng là nơi những chúng sinh ngoài thế tục tới để tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật Pháp.

Hợp nhất cơ quan đảng, chính quyền: Tranh luận nảy lửa

Hợp nhất cơ quan đảng, chính quyền: Chúng tôi từng tranh luận nảy lửa
- Không tránh khỏi những suy nghĩ khi hợp nhất liệu có dẫn đến “vừa đá bóng vừa thổi còi”, làm mất vai trò lãnh đạo, kiểm tra của Đảng. VietNamNet trò chuyện với bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Quảng Ninh, tinh giản biên chế, nhất thể hóa, hợp nhất, cơ quan đảng, Đỗ Thị Hoàng
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng: Cái chính là phải có cơ chế, thể chế để kiểm soát. Ảnh: V.Anh
LTS: 2015 là năm đánh dấu sự kiện lớn của đất nước – đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đã có những dấu ấn rõ nét của những người đứng đầu, với tâm niệm hành động vì sự phát triển của địa phương và quốc gia, thể hiện ở những kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội, thông qua những chương trình, đề án mang tính đột phá cũng như những trăn trở... Một trong những đề án thu hút sự chú ý của công luận thời gian qua là của tỉnh Quảng Ninh – “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.

Khách không rút được tiền gửi, chờ kết quả điều tra

Khách không rút được tiền gửi, Agribank nói chờ kết quả điều tra
T.Thu - C.Thắng (TBKTSG Online) – Sau nhiều vụ việc nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của khách gửi tiền, gây mất lòng tin khách hàng, mới đây việc một khách hàng của Agribank cho biết không rút được số tiền tiết kiệm 400.000 euro được phản ánh trên báo chí. Đến nay Agribank đã hành xử thế nào để làm an lòng khách hàng?
Ảnh minh họa: Một chi nhánh của Agribank tại Cần Thơ. Ảnh: TL TBKTSG.
Sau khi vụ việc được phản ánh trên báo chí cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chiều 16-3 ra thông cáo cho biết phải chờ kết luận của cơ quan pháp luật, và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra mối quan hệ của khách hàng với nhân viên ngân hàng về số tiền 400.000 euro để tránh tình trạng lợi dụng, tham ô tiền của Nhà nước.

Sự thực đằng sau phụ nữ Trung Quốc qua Mỹ sinh con

Sự thực đằng sau phụ nữ Trung Quốc qua Mỹ sinh con
Miền Nam California quanh năm nắng ấm, chẳng giống New York tuyết rơi, không phù hợp cho những người phụ nữ mang thai. Cộng đồng người Trung Quốc ở đây luôn luôn chào đón những người mới đến. Và Irvine, thành phố phát triển thịnh vượng tọa lạc ngay trung tâm quận Cam, là môi trường đô thị an toàn. 
Hình ảnh được cho là đăng trên một Website hoạt động tại 
Quận Cam. Photo Courtesy: http://www.ocregister.com/
Dân Việt Bolsa - Nếu bạn là một người Trung Quốc giàu có và muốn có con mang quốc tịch Mỹ, đây là những câu ca thánh thót từ You Win USA Vacation Resort, một trong ba công ty bị FBI và chính quyền địa phương đột kích vào tuần trước liên quan đến “Du lịch sinh con.”

Gần 70 tấn vàng vào Việt Nam đi đâu?

Gần 70 tấn vàng vào Việt Nam đi đâu?
69,1 tấn là số vàng tiêu thụ trong 2014 của VN. Đây là con số báo cáo về nhu cầu tiêu thụ vàng 2014 Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố. Nhu cầu và khả năng tiêu thụ, cung ứng gần như được thu về một mối nên giới chuyên môn cho rằng không thể có chuyện lượng tiêu thụ vàng quá lớn như Hội đồng Vàng thế giới đã công bố. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, băn khoăn vì không biết vì sao lại có con số đó. Và nếu đó là số đúng vậy vàng vào Việt Nam rồi đi đâu?

Giới chuyên môn không đồng tình với con số gần 70 tấn 
vàng được tiêu thụ trong năm 2014 tại Việt Nam
Chuyên gia bác số liệu
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong số 69,1 tấn vàng được nhập vào Việt Nam có 56,4 tấn vàng miếng, còn vàng nữ trang là 12,7 tấn. Tuy nhiên ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry cho rằng con số này rất huyễn hoặc.