Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thánh soi và vật

Thánh soi và vật
Mình không tin chuyện ma quỷ, nhưng thực tế thế này vẫn diễn ra: Đụng vào đình chùa, mồ mả không cẩn thận sẽ mang vạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét