Đại diện Bộ LĐTBXH phát biểu tại cuộc họp


http://laodong.com.vn/chinh-tri/hon-200000-nguoi-that-nghiep-co-trinh-do-dai-hoc-378900.bld