Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Interesting Economic Papers

Danh mục những bài hay trên tạp chí quốc tế và từ trang của GS Trần Hữu Dũng:Sẽ không thể tăng trưởng nữa? The end of economic growth (Prospect 25-1-16) -- Robert J. Gordon bi quan cho nhân loại
Xu hướng khu vực trong năm 2016: Identifying Regional Political Trends and Markers in 2016: Vietnam and Myanmar, the Philippines and Thailand
Fukuyama: Xuất khẩu mô hình Trung Quốc? Exporting the Chinese Model (Project Syndicate 12-1-16) ◄
KINH ĐIỂN - Hai yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của công ty ở Việt Nam: The impact of governance and transparency on firm investment in Vietnam (Economcs of Transition October 2015) ◄◄
Kiều hối có ảnh hưởng gì đến giáo dục, sức khỏe và lao đông trẻ em và thiếu niên Việt Nam?Do internal and international remittances matter to health, education and labor of children and adolescents? The case of Vietnam (Children and Youth Services Review, Nov 2015)
  • Hai thách thức kinh tế cho Trung Quốc: China’s Two Big Economic Challenges (New Yorker 12-1-16) -- John Cassidy: Leaders must restore stability to the country’s volatile markets and then address the larger question of the economy as a whole
  • Bài tuyệt hay về làn sóng di dân "không thể cưỡng" đến châu Âu: Mass migration into Europe is unstoppable (FT 11-1-16) -- Những thế kỷ trước thì thực dân châu Âu xâm chiếm các châu lục khác, ngày nay thì người châu lục khác tràn qua châu Âu!  Trời có mắt!
 Chính sách tiền tệ cho Việt Nam: A Macro-Model Approach to Monetary Policy Analysis and Forecasting for Vietnam(IMF Working Paper 12/2015)
Southeast Asia Launches Huge Trade Bloc (WSJ 29-12-15)
 From Spontaneous to Planned Urban Development and Quality of Life: the Case of Ho Chi Minh City (Applied Research in Quality Life, December 2015) -- Bài của TS Huỳnh Thế Du và đồng tác giả
  • KINH ĐIỂN - Lạm phát và chính sách tiền tệ ở Việt Nam và các nước mới nổi ở châu Á: Inflation dynamics and monetary policy transmission in Vietnam and emerging Asia (Journal of Asian Economics, Oct 2014) -- "Despite the deceleration in inflation, Vietnam has suffered from higher and more volatile inflation compared to most emerging Asian economies since mid-2007. This in turn is a reflection of weaknesses in the macroeconomic policy framework. In particular, monetary policy in Vietnam has been criticized for lack of transparency and predictability, and for following multiple – and at times conflicting – objectives" 
  • KINH TẾ HỌC: Behavioural economics and public policy (FT 21-3-14) -- Bài dài, rất có ích, dể hiểu, của Tim Harford về behavioral economics 
  • Hết "big data" bây giờ lại có "thick data"! The Power of 'Thick' Data (WSJ 21-3-14) -- "Businesses need to know how a product or service fits into the emotional lives of their customers"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét