Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


See toithichdoc in English

See toithichdoc in English by 2 steps:
1- Click the link:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&tl=en&u=http%3A%2F%2Ftoithichdoc.blogspot.ch%2F2014_01_26_archive.html&sandbox=1
2- Click the title of the blog: I love to read, I love to readKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét